Έντυπα – Φυλλάδια

Η Ιστορία των ανασκαφών της Ήλιδας

Τα χάλκινα αφιερώματα στον Δία

ΕΡΓΟΝ 2008. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Εκδήλωσης

«Φύση και Πολιτισμός» Οδηγός Έκθεσης

Ιστορίες ενός Πριγκηπάτου
Γνωρίζω το Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου συντροφιά με τους Φ και Ψ. Προϊστορικοί και Ιστορικοί Χρόνοι