Εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Αφιερώματα στον Δία της Ολυμπίας”

Κάθε χρόνο, οργανώνονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας εκπαιδευτικές δράσεις σε πολλούς χώρους και μουσεία αρμοδιότητάς της (Ολυμπία, Χλεμούτσι, Ναός Επικουρίου Απόλλωνα κ.α.) πρωτίστως για τις  ανάγκες της μαθητικής κοινότητας όλων των βαθμίδων αλλά και για το ευρύ κοινό. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Ηλείας και όλης της Ελλάδος όπου αυτά παρέχονται, αποτελούν το απαραίτητο συμπλήρωμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς βοηθούν τους νέους να γνωρίσουν και αγαπήσουν την πολιτιστική κληρονομιάς του τόπου τους και της χώρας τους ευρύτερα.

Επισημαίνεται ότι:
 Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας είναι δωρεάν.

 Ο ενδεδειγμένος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών ανά πρόγραμμα είναι 30 και ο ανώτατος 50

 Για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι απαραίτητη η προσυνεννόηση με τον αρμόδιο αρχαιολόγο – εμψυχωτή.

 Κρατήσεις – δηλώσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ολυμπίας γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους μέσω της πλατφόρμας Calendly όπου παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες.  Εκτάκτως μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας για διευκρινίσεις.

 Τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

-> Για την σωστή τήρηση του αρχείου μας και ταυτόχρονα για την βελτίωση και παροχή όσο το δυνατόν καλύτερων υπηρεσιών, θα μας βοηθούσε πολύ έχοντας ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή την εκπαιδευτική περιήγηση σας σε κάποιον αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο αρμοδιότητας της Εφ. Α. Ηλείας σε συνεργασία με τους υπευθύνους αρχαιολόγους – εμψυχωτές μας, να συμπληρώσετε την σύντομη αξιολόγηση πατώντας στον σύνδεσμο (φόρμες Google) και στο τέλος να κάνετε  υποβολή ώστε να καταχωρηθεί στην σχετική βάση δεδομένων της Εφορείας μας.

 

Ευχαριστούμε για την συνεργασία!

 

Post Author: admin