Περιορισμός εισόδου κοινού στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που είναι σε ισχύ δυνάμει των Δ1α/ΓΠ.οικ.10969/19.2.2021 – άρθρο 1Β & Δ1α/Γ.Π.οικ.11951/24.2.2021 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΦΕΚ B’ 648/20-02-2021 & ΦΕΚ Β’ 724/24-02-2021), παρακαλούμε θερμά τους πολίτες για την τήρηση των παρακάτω: Αποφυγή προσέλευσης στην Υπηρεσία μας, χωρίς σοβαρό λόγο […]

Translate »
Μετάβαση στο περιεχόμενο