«Τα Παιδία Παίζει»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα Παιδία Παίζει» βασίζεται στις θεωρητικές κατακτήσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής, επιδιώκει τη γνωριμία του μαθητή με τα αρχαία ελληνικά παιχνίδια και  έχει ως στόχο να βοηθήσει το μαθητικό κοινό να αναπτύξει  την ατομική του πρωτοβουλία, να αλληλεπιδράσει, να εξασκηθεί μέσω διαφόρων δεξιοτήτων, να γνωρίσει τις ικανότητές του, να εκφραστεί μέσω της συμμετοχής αλλά και της δημιουργίας και να φτάσει στην αυτοπραγμάτωση. Τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου τους, να κατανοήσουν διάφορες όψεις της καθημερινότητάς τους. Να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα των παιχνιδιών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα Παιδία Παίζει»  διαρθρώνεται σε τρείς βασικούς άξονες:

  • Αρχικά αρχαιολόγος της Εφορείας εισάγει  τα  παιδιά στον κόσμο των αρχαίων παιχνιδιών, για την καλύτερη κατανόηση χρησιμοποιούνται φωτογραφίες με τον τόπο εύρεσης των αρχαίων παιχνιδιών.  
  • Στη συνέχεια ακολουθεί ξενάγηση, στις αίθουσες του μουσείου, όπου εκτίθενται αρχαία παιχνίδια,  τα παιδιά καλούνται να τα εντοπίσουν και να τα αναγνωρίσουν.
  • Τέλος τα παιδιά εξέρχονται στον αύλειο χώρο του μουσείου, όπου έρχονται σε επαφή με αντίγραφα αρχαίων παιχνιδιών, έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν, να αγγίξουν, να περιεργαστούν και να συνειδητοποιήσουν πώς πολλά από τα παιχνίδια της Αρχαίας Ελλάδας παίζονται ακόμα και σήμερα,  να τα  συγκρίνουν με τα αντίστοιχα παιχνίδια του σήμερα και  να μάθουν  τις αρχαίες ονομασίες τους και τέλος  καλούνται να παίξουν κάποια από τα παιχνίδια, όπως τα   αγαλματάκια ή ακινητίνδα, το ασκί ή ασκωλιασμός, το μπιζ ή βζζ ή Κολλαβισμός, το τραβηχτό ή διελκυστίνδα ή  σκαπέρδα  κ.α.

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσειοσκευή, η οποία περιέχει:

  1. αντίγραφα αρχαίων παιχνιδιών.
  2. σύγχρονα παιχνίδια (αντίγραφο αρχαίας κουδουνίστρας και η αντίστοιχη σύγχρονη, γιο-γιο, αμαξάκια κ.α).
  3. μπάλες, τρίλιζα και σχοινάκι για να παίξουν.

Τη μουσειοσκευή συνοδεύει  δεκαεξασέλιδο έντυπο που αναφέρεται στα αρχαία παιχνίδια, τα οποία όχι μόνο εξακολουθούν να παίζονται ακόμα και σήμερα με τον ίδιο τρόπο που παίζονταν στην αρχαιότητα, αλλά έχουν μετατραπεί  σε επιτραπέζια παιχνίδια, όπως οι Κλέφτες και αστυνόμοι, και σε ψηφιακά παιχνίδια όπως η τρίλιζα.

Απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διεξάγεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας. 

Ώρες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος 10:00-13:00, απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση.

 ( Τηλ. 2624022529 κ. Ρούλα Λεβεντούρη).   

Post Author: admin