Φωτογράφηση και χρήση απεικονίσεων αρχαιολογικών μνημείων

Οι πολίτες, φορείς, επιχειρήσεις κλπ που ενδιαφέρονται να φωτογραφήσουν ή/και να δημοσιεύσουν για οποιοδήποτε σκοπό και σε οποιοδήποτε υλικό μέσο (έντυπα, e-books, λευκώματα, περιοδικά, ημερολόγια, εξώφυλλα, αφίσες κλπ) απεικονίσεις μνημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, οφείλουν να συμπληρώσουν την Αίτηση φωτογράφησης-χρήσης και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση efahle@culture.gr προκειμένου να λάβουν την σχετική απάντηση […]

Τέλη Φωτογράφησης και Δημοσίευσης αρχαιολογικών μνημείων

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα τέλη που ενδεχομένως καταλογιστούν από την Υπηρεσία για απεικονίσεις μνημείων (φωτογραφίες) που ανήκουν στο Δημόσιο, αφορούν σε δυο κατηγορίες και μπορούν να συντρέξουν  αθροιστικά ή μεμονωμένα : α)Παραγωγής και αναπαραγωγής απεικονίσεων μνημείων (φωτογράφηση) που ανήκουν στο Δημόσιο.  β) Διάδοσης στο κοινό (δημοσίευση), με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων […]

Translate »
Μετάβαση στο περιεχόμενο