Πρόσληψη δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πέντε μηνών (5), συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της. Η προκήρυξη αφορά στις ειδικότητες ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ και ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για τον Αρχαιολογικό Χώρο και […]

Translate »
Μετάβαση στο περιεχόμενο