4ο Θεματικό Σεμινάριο στην Αρχαία Ολυμπία: «Ψηφιοποίηση Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων»

Ψηφιοποίηση – τεκμηρίωση (εισαγωγή) κινητών μνημείων της Εφ.Α. Ηλείας στην πλατφόρμα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

Την Πέμπτη,  15 Μαρτίου 2018 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας θα φιλοξενήσει στην Αρχαία Ολυμπία το 4ο Θεματικό Σεμινάριο με θέμα “Ψηφιοποίηση Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων “. Το συγκεκριμένο Θεματικό Σεμινάριο, το οποίο θα διεξαχθεί στο συνεδριακό κέντρο ΣΠΑΠ, διοργανώνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «Collaborative Digitization of  Natural and Cultural Heritage, CD-ETA», του Προγράμματος «INTERREG EUROPE». Το έργο  έχει ως στόχο τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής που εφαρμόζονται στις συμμετέχουσες στο έργο περιφέρειες και σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αυτών των περιοχών.

Στη συνάντηση, θα παρουσιαστούν πολιτικές και καλές πρακτικές ψηφιοποίησης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων από οκτώ Ευρωπαίους εταίρους (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ισπανία- 2 εταίροι, Εσθονία, Ιταλία, Σλοβενία και Ελλάδα), που εκπροσωπούν περιφερειακές αρχές, ερευνητικά, πανεπιστημιακά και πολιτιστικά ιδρύματα.

Από ελληνικής πλευράς στο πρόγραμμα συμμετέχει το Τμ. Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευάγγελο Παπαδάκη. Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς από την Τοπική  Αυτοδιοίκηση, συμμετέχουν στο Έργο ως stakeholders (ενδιαφερόμενα μέρη). 

Έλεγχος ορθότητας – πληρότητας των πληροφοριών των ψηφιοποιηθέντων κινητών μνημείων της Εφ. Α. Ηλείας στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

Οι εργασίες του Σεμιναρίου θα ξεκινήσουν στις 10.15 το πρωί, ενώ στις 11.30 θα δοθεί press conference.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν τα αρχαιολογικά μνημεία και μουσεία της Ολυμπίας. To 4o Θεματικό Σεμινάριο θα διεξαχθεί  από 13 έως 15 Μάρτη, εκτός από την Ολυμπία και σε Αθήνα- απ’ όπου και θα ξεκινήσει- και στην Πάτρα

Δείτε το πρόγραμμα του Σεμιναρίου:

Agenda_4th Thematic Seminar_Digitization of Natural and Cultural Heritage (1)

Post Author: admin