Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό μας τόπο!

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό μας τόπο!

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, Δρ. Ερωφίλη – Ίρις Κόλλια

Με έδρα στην Αρχαία Ολυμπία, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (Εφ.Α.Ηλείας) συνιστά Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το έτος 2014 με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, αποτελώντας τη διάδοχη Υπηρεσία της πρώην Ζ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Ζ’ ΕΠΚΑ) και της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (6ης ΕΒΑ) οι οποίες καταργήθηκαν.

Η επιστημονική έρευνα, αποκάλυψη, διατήρηση και φύλαξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, η έκθεση της σε Μουσεία καθώς και η παρουσίασή της σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή, συνιστούν τους πλέον σημαντικούς επιχειρησιακούς της στόχους. Επιπλέον, η Εφορεία μας είναι επιφορτισμένη με την μελέτη, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και ακίνητων και χρονολογούνται από την Προϊστορική Εποχή ως και τη σύσταση του ελληνικού κράτους.

Το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της Υπηρεσίας μας συμμετέχει σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, διοργανώνει και συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας και μεριμνά για την παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού για την διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας και γνώσης σε εξειδικευμένο αλλά και το ευρύ κοινό.

 

Εισαγωγικά, σας καλούμε να παρακολουθείστε ένα σύντομο βίντεο το οποίο επιμελήθηκε η Εφορεία μας, αφιερωμένο στην Ηλεία!

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση,

Δρ. Ερωφίλη – Ίρις Κόλλια, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφ.Α. Ηλείας

Post Author: admin