Ψηφιοποίηση της φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς (Έργο CD-ETA): 6η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Φορέων της Δυτικής Ελλάδας

Στιγμιότυπο από την τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής 25 Μαϊου 2018 με την ομάδα εργασίας φορέων της Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage, CD-ETA», του Προγράμματος «INTERREG EUROPE». www.interregeurope.eu/cd-eta/

Με την συμμετοχή εκπροσώπου από το επιστημονικό προσωπικό της Εφ. Α. Ηλείας, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 25 Μαϊου 2018 η 6η συνάντηση της ομάδας εργασίας φορέων της Δυτικής Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών,  στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «Collaborative Digitization of  Natural and Cultural Heritage, CD-ETA», του Προγράμματος «INTERREG EUROPE». www.interregeurope.eu/cd-eta/

Στο έργο CD-ETA συμμετέχουν οκτώ Ευρωπαίοι εταίροι (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ισπανία- 2 εταίροι, Εσθονία, Ιταλία, Σλοβενία και Ελλάδα), που εκπροσωπούν περιφερειακές αρχές, ερευνητικά, πανεπιστημιακά και πολιτιστικά ιδρύματα. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει το Τμ. Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευάγγελο Παπαδάκη. Το έργο CD- ETA έχει ως στόχο τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής που εφαρμόζονται στις συμμετέχουσες στο έργο περιφέρειεςκαι σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αυτών των περιοχών.

Στην 6η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Φορέων συμμετείχε, ο κ. Ευστάθιος Παπαχριστόπουλος, Προϊστάμενος, ΠΤΑ/Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Γεώργος Καρέλας, πρόεδρος του Ινστιτούτου ΑΕΙΠΛΟΥΣ, ο κ. Κων/νος Αντωνόπουλος, Ερευνητής, η κα. Σοφία Κεκεμπάνου, Αρχαιολόγος και μέσω τηλεδιάσκεψης ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Αρχαιολόγος από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Κατά την συνάντηση της περασμένης Παρασκευής, ο Καθ. Ε. Παπαδάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα σημαντικά  συμπεράσματα και καλές πρακτικές που προέκυψαν κατά το 3ο Θεματικό Σεμινάριο με διοργανωτή το Πανεπιστήμιο Πατρών και την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, αφιερωμένο στην “Ψηφιοποίηση μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων”, μέρος των εργασιών του οποίου φιλοξενήθηκαν στις 15 Μαρτίου 2018 στην Αρχαία Ολυμπία. Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία τις πολύ καλές εντυπώσεις που αποκόμισαν οι Ευρωπαίοι εταίροι από τη συμμετοχή τους στις επισκέψεις που διοργανώθηκαν αλλά και στις άκρως ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά με ιδέες και προτάσεις στη συγκεκριμένη θεματική.

Η Ομάδα εργασίας φορέων της Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage, CD-ETA», του Προγράμματος «INTERREG EUROPE» κατά την τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής 25/5

Post Author: admin