Ψηφιοποίηση Κινητών Μνημείων της Εφ. Α. Ηλείας

Ψηφιοποίηση – τεκμηρίωση (εισαγωγή) κινητών μνημείων της Εφ.Α. Ηλείας στην πλατφόρμα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

Το 2015, έπειτα από προεργασία πολλών μηνών, άρχισαν οι εργασίες ψηφιοποίησης επιλεγμένων συνόλων κινητών μνημείων από το ευάριθμο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον απόθεμα αρχαίων έργων που έχει υπό την ευθύνη της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο πανελλαδικής εμβέλειας συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»[i]

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ψηφιακό έργο που υλοποιήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού, για την καταγραφή, τεκμηρίωση, φωτογράφιση και ανάδειξη του υλικού πολιτισμού της χώρας σε μια νέα, εύχρηστη και διαδικτυακά προσβάσιμη πλατφόρμα – βάση δεδομένων, με απώτερο στόχο τη διάχυση της γνώσης και την προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δικαιούχος και Φορέας Λειτουργίας του Έργου, Προϋπολογισμού 8.378.700 €, χρηματοδοτούμενου από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) είναι η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο πλαίσιο της πράξης προβλεπόταν:

  1. Ο εμπλουτισμός του Εθνικού Αρχείου Μνημείων μέσω της τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης περίπου 500.000 κινητών μνημείων, για πολλά από τα οποία δεν υπήρχε τεκμηρίωση ούτε φωτογραφικό υλικό,
  2. Η επέκταση του δικτύου σταθμών ψηφιοποίησης στις Υπηρεσιακές Μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού, 
  3. Η επικαιροποίηση και αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και τέλος,
  4. Η ένταξη στο νέο πληροφοριακό σύστημα των περίπου 140.000 κινητών μνημείων που ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» του Γ’ ΚΠΣ, καθώς και τυχόν άλλων κινητών μνημείων που έχουν ψηφιοποιηθεί μέσω άλλων έργων, ώστε να δημιουργηθεί κατά αυτό τον τρόπο ένα ενιαίο ψηφιακό απόθεμα.

Η τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση των κινητών μνημείων,  η οποία ακόμη και σήμερα (Μάρτιος 2018) είναι σε εξέλιξη, λαμβάνει χώρα στο σύνολο των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Εφορείες Αρχαιοτήτων) ανά την Ελλάδα, αλλά και σε Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες (7 Μεγάλα Μουσεία) του Υπουργείου Πολιτισμού σε όλη την επικράτεια.

Τα κινητά μνημεία που εντάχθηκαν στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, όπως είχε σχεδιαστεί και προβλεφθεί, επελέγησαν αποκλειστικά από το επιστημονικό προσωπικό του ΥΠΠΟΑ (Εφορείες Αρχαιοτήτων και Μουσεία που διαχειρίζονται τα συγκεκριμένα μνημεία), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων που είναι ο Δικαιούχος και συντονιστής του Έργου.

Από το ιδιαίτερα πλούσιο απόθεμα των έργων της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκρίθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν μνημεία με κριτήρια που αφορούσαν στην αρχαιολογική, ιστορική και πολιτιστική αξία του εκάστοτε μνημείου και κατ’ επέκταση το δυνητικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό, καθώς και τις ειδικές ανάγκες διάσωσης, ασφάλειας και συντήρησής του.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας στο πλαίσιο του έργου ψηφιοποίησε πάνω από 7.500 κινητά μνημεία, κυρίως εκθέματα των Μουσείων Ήλιδας, Πύργου και Κάστρου Χλεμουτσίου, αλλά και ευρήματα διαφόρων σημαντικών αρχαιολογικών θέσεων Ηλείας[ii]

Στιγμιότυπο από τις εργασίες σάρωσης φωτογραφιών από το αρχείο της Εφ. Α. Ηλείας

Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν για την τεκμηρίωση των κινητών μνημείων, προέρχονται εν μέρει (έπειτα από σάρωση) από το φωτογραφικό αρχείο της ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ, ενώ μεγάλος αριθμός αρχαίων έργων φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του έργου από το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει προσληφθεί στο πλαίσιο του έργου.

Η μεγάλης κλίμακας αυτή προσπάθεια συνιστά ένα πρωτοπόρο εγχείρημα σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, δεδομένου ότι δημιουργείται για πρώτη φορά ένα εύχρηστο, διαδικτυακά προσβάσιμο επίσημο ψηφιακό Εθνικό Αρχείο Μνημείων, ένα κοινό και ενιαίο σύστημα καταγραφής των κινητών μνημείων σε όλη την επικράτεια, το οποίο θα ενημερώνεται διαρκώς και θα μπορεί να επιστρέψει ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα από τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Μουσεία.

Το έργο αφού ολοκληρωθεί και παραδοθεί, αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά και ουσιαστικά στον εμπλουτισμό και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης αλλά και στην ενίσχυση της προστασίας των κινητών μνημείων ενάντια σε κινδύνους όπως η αρχαιοκαπηλία, η οι περιβαλλοντικές καταστροφές, λόγω της ευκολίας και αμεσότητας της ηλεκτρονικής ταυτοποίησής τους. Ταυτόχρονα, θα αποτελέσει ένα ανεκτίμητης αξίας εργαλείο προβολής του μνημειακού αποθέματος της χώρας.

Οι ανωτέρω εργασίες κατευθύνονταν και εποπτεύονταν από την Προϊσταμένη της Εφ.Α. Ηλείας Ερωφίλη – Ίρις Κόλλια και τους υπεύθυνους αρχαιολόγους για το έργο εκ μέρους της Εφ.Α. Ηλείας Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, Ζαχαρούλα Λεβεντούρη και Αθανασία Ράλλη.

i] Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου: 376476
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής: 2495
Ημ/νία Υποβολής: 25/04/2012
Δικαιούχος: Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Φορέας Πρότασης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αρχικός Προϋπολογισμός: 8.438.100 €
Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Πρόσκληση: Πρόσκληση 31.2 Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτιστικού Ψηφιακού Αποθέματος

Στοιχεία Ένταξης
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: 8.378.700 €
Ημερομηνία Ένταξης: 25/05/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου Ένταξης: 152.081/ΨΣ2495-Α2
Συλλογική Απόφαση Έργου (ΣΑΕ): Ε0148
Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Φορέας Λειτουργίας: Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Απόφαση Ένταξης: Κατεβάστε το έγγραφο κάνοντας κλικ Εδώ

Υποέργα
Το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από τα ακόλουθα υποέργα:

Υποέργο 1: “Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων”
Δικαιούχος: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΩΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ)
Προϋπολογισμός: 3.064.000 €
Υποέργο 2: “Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου”
Δικαιούχος: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΩΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ)
Προϋπολογισμός: 4.097.300 €
Υποέργο 3: “Προμήθεια Εξοπλισμού & Λογισμικού”
Δικαιούχος: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΩΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ)
Προϋπολογισμός: 488.753 €
Υποέργο 4: “Ανάπτυξη Εφαρμογών”
Δικαιούχος: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΩΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ)
Προϋπολογισμός: 727.100 €

Πηγή: http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/erga/digitcol/%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF

[ii] Στο πλαίσιο του Υποέργου 1, πρωτογενής ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση στην επικουρική εφαρμογή απομακρυσμένης εισαγωγής δεδομένων τεκμηρίωσης 3362 ακατάγραφων μνημείων προϊόντα ανασκαφών σε διάφορες αρχαιολογικές θέσεις ανά την Ηλεία από την αρχαιολόγο της ΔΕΑΜ κα Αφροδίτη Μεϊμάρη. Στο πλαίσιο του Υποέργου 2, καταχώρηση 4454 καταγεγραμμένων μνημείων στην επικουρική εφαρμογή απομακρυσμένης εισαγωγής δεδομένων τεκμηρίωσης, από τις αρχαιολόγους της Αναδόχου Εταιρίας Cosmos, κ. Ελένη Κιρκιλλέση και κ. Κανέλλα-Αικατερίνη Σπάη. Πρόκειται για το σύνολο των εκθεμάτων του  Αρχαιολογικού Μουσείου Πύργου και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ήλιδας, καθώς και μέρος των εκθεμάτων του Μουσείου Κάστρου Χλεμουτσίου (κυρίως Θησαυροί Νομισμάτων). Καταχωρήθηκε, επίσης, μικρός αριθμός αντικειμένων που φυλάσσονται στις αποθήκες του Μουσείου Ολυμπίας.

Έλεγχος ορθότητας – πληρότητας των πληροφοριών των ψηφιοποιηθέντων κινητών μνημείων της Εφ. Α. Ηλείας στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

Post Author: admin