Τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας Αρχαιολογικού Χώρου Ολυμπίας σε συνθήκες καύσωνα.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας σας ενημερώνει ότι από σήμερα 12.6.2024 και τις επόμενες ημέρες, όποτε θα σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες, ο αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ολυμπίας θα παραμένει κλειστός για το κοινό από 13.00 έως 17.00 κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης.

Συνίσταται στο κοινό η λήψη των απαιτούμενων μέτρων αυτοπροστασίας κατά την επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενα προβλήματα υγείας, όπως θερμική εξάντληση και θερμοπληξία.

The Ephorate of Antiquities of Ilia informs you that from today 12.6.2024 and the following days, when there will be high temperatures, the archaeological site of ancient Olympia will be closed to the public from 13.00 to 17.00 following a relevant announcement.

Visitors are advised to take the necessary self-protection measures when visiting the archaeological sites of our Service, in order to avoid possible health problems, such as thermal exhaustion and heatstroke.

Post Author: admin