Τεχνικά έργα και παρεμβάσεις στον Αρχαιολογικό Χώρο και στο Μουσείο Ήλιδας

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ήλιδας και το μουσείο της βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας και τυγχάνουν της μέριμνας και φροντίδας της Προϊσταμένης και του προσωπικού της, ώστε να θεραπεύονται τα ποικίλα προβλήματα και οι ανάγκες που προκύπτουν συχνά.

Παράλληλα με τις καθημερινές εργασίες που υλοποιούνται υπέρ των μνημείων, τόσο στον αναπεπταμένο αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας, όσο και πέριξ αυτού, πρόσφατα η Εφ. Α. Ηλείας, δια του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, ολοκλήρωσε επιτυχώς σημαντικές παρεμβάσεις προστασίας αλλά και αναβάθμισης του χώρου και του μουσείου στην Ήλιδα.

Στερέωση του πρανούς της επαρχιακής οδού Γαστούνης – Κέντρου

 

Η πρώτη παρέμβαση αφορά στο τεχνικό έργο της στερέωσης του πρανούς της επαρχιακής οδού Γαστούνης – Κέντρου η οποία διχοτομεί τον αρχαιολογικό χώρο.  Η παρειά κατά μήκος του αναλήμματος της οδού -και συγκεκριμένα στο ύψος του νοτιοδυτικού άκρου του πλατώματος της Αγοράς της πόλης- είχε στερεωθεί στο παρελθόν με επένδυση από ειδικό προστατευτικό μανδύα. Όμως, οι εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή προκάλεσαν, μεταξύ άλλων, βλάβες και στην εν λόγω παρειά.

Για την στερέωση του πρανούς της οδού και την αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω υποχώρησής του, υλοποιήθηκε από την Εφορεία τεχνικό έργο σε μήκος οδού περίπου ίσο με εξήντα ένα μέτρα (61 m),  το οποίο περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την κατασκευή στον πόδα του πρανούς τοιχαρίου αντιστήριξης, διάστρωση στεγανωτικής μεμβράνης και τρισδιάστατου γεωπλέγματος στην κεκλιμένη επιφάνεια του πρανούς και κατασκευή ρείθρου στο εφαπτόμενο στο πρανές άκρο της οδού.

Το έργο πραγματοποιήθηκε βάσει σχετικής μελέτης εγκεκριμένης από την Προϊσταμένη της Εφορείας κ. Ερωφίλη – Ίριδα Κόλλια, Δρα Αρχαιολόγου, η οποία εκπονήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Δρα Πολιτικό Μηχανικό.  

H εκτέλεση του έργου έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Παπαδόπουλου και των αρχαιολόγων της Εφορείας κ.κ. Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου και Αντωνίας Μουρτζίνη. Διάφορες προπαρασκευαστικές ή συμπληρωματικές εργασίες, όπως η ανασκαφική αποχωμάτωση μικρής ζώνης στον πόδα του πρανούς ή η δημιουργία υποδομής για την εγκατάσταση ηλεκτρικών αντλιών (εντός φρεατίων για την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων), εκτελέστηκαν από αρμόδιο προσωπικό της Εφορείας, μεταξύ άλλων από τους κ.κ. Θεόδωρο Τσαγρή, Βασίλειο Τσουραπά, Παναγιώτη Αραπογιάννη και Θεμιστοκλή Βλάχο. 

Στέγαση αρχαίων κλιβάνων

Το ίδιο διάστημα ολοκληρώθηκε η κατασκευή και εγκατάσταση στεγάστρων για τους αρχαίους κλιβάνους που έχουν αποκαλύψει οι ανασκαφές στην ίδια περιοχή του αρχαιολογικού χώρου Ήλιδας, οι οποίοι μάλιστα εφάπτονται του πρανούς της επαρχιακής οδού Γαστούνης – Κέντρου. Οι αρχαίοι κλίβανοι μαρτυρούν την λειτουργία εργαστηρίων παραγωγής προϊόντων κεραμεικής για τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης και ως ευπαθείς κατασκευές, χρήζουν προστασίας ώστε να μη διαλυθούν από τα συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα. Η στέγαση του κάθε κλιβάνου έγινε με ειδικά σχεδιασμένη σιδηροκατασκευή στην οποία στερεώθηκε μουσαμάς με έγχρωμη εκτύπωση της φωτογραφίας του κάθε κλιβάνου σε κλίμακα 1:1, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να δουν το μνημείο που βρίσκεται ακριβώς από κάτω.   

Οι εν λόγω εργασίες πραγματοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη των κ.κ. Παπαδόπουλου, Αντωνόπουλου και Μουρτζίνη.

Στεγανοποίηση της ανατολικής στοάς στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ήλιδας

Η τελευταία σημαντική παρέμβαση ολοκληρώθηκε στα τέλη  Δεκεμβρίου 2022 και αφορούσε στην συντήρηση – επισκευή της στέγης της στοάς (και των όμορων δωμάτων) που πλαισιώνει στα νοτιοανατολικά την ευρύχωρη πλατεία της εισόδου του Αρχαιολογικού Μουσείου Ήλιδας.  Η εν λόγω παρέμβαση θεράπευσε πλήρως το πρόβλημα της εισροής ομβρίων υδάτων στο εσωτερικό των ανωτέρω χώρων. 

Post Author: admin