Πρόσληψη δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πέντε μηνών (5), συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Η προκήρυξη αφορά στις ειδικότητες

  1. ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ,
  2. ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ και
  3. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

για τον Αρχαιολογικό Χώρο και τα Μουσεία της Ολυμπίας, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου και τον Ναό Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών Φιγαλείας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου efahle@culture.gr

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη εδώ

Post Author: admin