Προκήρυξη πρόσληψης επτά ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας με 4μηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2019)

Εξεδόθη Προκήρυξη για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Τα άτομα που θα προσληφθούν, θα καλύψουν δυο (2) θέσεις ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης στην Ολυμπία, δύο (2) θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εργατών στην Ολυμπία και τρεις (3) θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας στον Ναό Επικουρίου Απόλλωνα, στο Κάστρο Χλεμούτσι και στην Ολυμπία. Το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και διαρκεί για  τέσσερις (4) μήνες , όχι πάντως  πέραν της 31-12-2019

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνα την 2.08.2019 και λήγει την Δευτέρα 12.08.2019 

Δείτε αναλυτικά την Προκύρηξη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ  πατώντας εδώ  

Post Author: admin