Προκήρυξη για την πρόσληψη ογδόντα δυο (82) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας

Εξεδόθη Προκήρυξη για την πρόσληψη ογδόντα δύο (82) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Ηλείας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Προκήρυξη: 6Γ6Ι4653Π4-Ι4Κ

Post Author: admin