Προκήρυξη για την πρόσληψη εβδομήντα έξι (76) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας

Εξεδόθη Προκήρυξη για την πρόσληψη 76 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Ηλείας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Προκήρυξη: ΩΥΒΕ4653Π4-7ΘΓ

 

Post Author: admin