Πασχαλινές ευχές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΔΙΒΡΗΣ
Ο Ι. Ν Αγίας Τριάδος, του 14ου αι. βρίσκεται στην συνοικία Γκρουστάδες ή Απάνω Μαχαλάς της Δίβρης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Αρχιτεκτονικά ανήκει σε μια ιδιότυπη παραλλαγή του απλού τετράστυλου σταυροειδούς εγγεγραμμένου  ναού με τρούλο  και νάρθηκα . Διασώζει τοιχογραφικό διάκοσμο από την αρχική  αγιογράφηση  του 14ου αι  και νεώτερο  στρώμα μεταβυζαντινής περιόδου

Post Author: admin