Πανόραμα Μνημείων, Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ηλείας. Φωτοθήκη

Οι κάτωθι επιλεγμένες εικόνες μνημείων, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων από το πλούσιο αρχείο του πολιτιστικού αποθέματος που διαχειρίζεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, αποσκοπούν στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ευχαρίστηση των πολιτών – επισκεπτών του ιστοτόπου της Υπηρεσίας.

Η δημοσίευση – χρήση – περαιτέρω διάδοση των φωτογραφιών στη διαδικτυακή, διαρκώς εμπλουτιζόμενη φωτοθήκη και εν γένει στην ιστοσελίδα της Εφ. Α. Ηλείας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για μη εμπορική χρήση και πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από τις εξής γνωστοποιήσεις των δικαιωμάτων και της προέλευσης των μνημείων στα αγγλικά και στη γλώσσα της έκδοσης:

  • «Τα δικαιώματα επί των απεικονιζόμενων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ν.3028/2002)».
  • «Το μνημείο {ονομασία μνημείου} υπάγεται στην αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας».
  • «Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) – πρώην Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων».
  • Δημιουργός – Φωτογράφος: …

Απαγορεύεται κάθε επέμβαση, μεταβολή ή τροποποίηση απεικονίσεων μνημείων καθώς και η παρουσίαση με τρόπο που να αλλοιώνει το περιεχόμενο τους (σύνθεση, επικάλυψη κ.λπ.), χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια από το ΥΠΠΟΑ.

Post Author: admin