Ολοκλήρωση για το έτος 2018 της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών στην Εφ. Α. Ηλείας

Σήμερα Παρασκευή, 31 Αυγούστου ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Πρακτική Άσκηση φοιτητών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας για το έτος 2018. 

Φέτος, όπως κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 5 χρόνια,  η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας απασχόλησε τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο φοιτητές, κατά κύριο λόγο Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ελληνικών Πανεπιστημίων ανά την επικράτεια, έπειτα από σύναψη σχετικής σύμβασης. 

Οι τέσσερεις φοιτητές των Πανεπιστημίων Αιγαίου, Ιονίου και Ιωαννίνων που απασχολήθηκαν φέτος στην Αρχαία Ολυμπία και στο Κάστρο Χλεμούτσι, κατάγονται από την Ηλεία, όπου και βρέθηκαν τους θερινούς μήνες. Κατόπιν συνεννοήσης με τις Γραμματείες των Πανεπιστημίων τους, είχαν εκδηλώσει εγκαίρως (ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού) το ενδιαφέρον τους και είχαν κατοχυρώσει την Πρακτική τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  “ΑΤΛΑΣ”, δηλ. του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ στο οποίο, όπως κάθε χρόνο, η Εφ. Α. Ηλείας είχε δημιουργήσει σχετικές θέσεις ως Φορέας Απασχόλησης.

Έπειτα από ένα μικρό διάστημα προσαρμογής και εκπαίδευσης, οι φοιτητές απασχολήθηκαν σε διάφορες εργασίες σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους όπως η βιβλιογραφική έρευνα, οι  ψηφιοποιήσεις φωτογραφικού υλικού, οι αποδελτιώσεις επιστημονικών πληροφοριών για αρχαιολογικές θέσεις της Ηλείας, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Μουσεία και στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ολυμπίας κ.α.

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Πρακτική τους Άσκηση, η οποία εποπτευόταν και αξιολογήθηκε από τους αρχαιολόγους και την Προϊσταμένη της Εφ.Α.Ηλείας, αποτέλεσε μια σημαντική πρώτη επαφή με τον φυσικό χώρο εργασίας τους. Οι εμπειρίες που αποκόμισαν θα αποδειχθούν πολύτιμες σε κάθε εργασιακό περιβάλλον που θα βρεθούν μετά την λήψη του πτυχίου τους. 

Post Author: admin