Ναός Απόλλωνος Επικουρίου Βασσών Φιγαλείας. Εικαστικές Μαρτυρίες του 19ου αιώνα. Το έργο της Επιτροπής Συντήρησης του μνημείου (Ε.Σ.Ν.Ε.Α.).

Το έργο της Επιτροπής Συντήρησης Ναού Επικουρίου Απόλλωνα (Ε.Σ.Ν.Ε.Α.)

Ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνος στις Βάσσες Φιγαλείας, αν και αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρημένα δείγματα κλασσικής αρχιτεκτονικής, παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές, οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους κατάρρευσης.

Το ενδιαφέρον της Πολιτείας για το μέλλον του ναού οδήγησε, κυρίως από τη δεκαετία του 1980 και μετά, στη δρομολόγηση συστηματικών προσπαθειών για τη συντήρηση και την προστασία του υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντήρησης του μνημείου. Οι προσπάθειες της Επιτροπής αρχικά περιορίστηκαν σε έργα παθητικής συντήρησης. Σημαντικότερο από αυτά είναι το στέγαστρο προστασίας, που τοποθετήθηκε στο ναό το 1987.

Στις αρχές του 2001 δρομολογήθηκε το αμιγώς  στερεωτικό έργο. Κατά την πρώτη φάση του, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2009, υλοποιήθηκαν οι εξής επεμβάσεις:

•Αποξήλωση του τμήματος του περιστυλίου, που οριοθετείται από τους δέκα βορειότερους κίονες. Αποσυναρμολογήθηκαν συνολικά 271 λίθοι.

•Στερέωση της θεμελίωσης του βορείου πτερού.

•Αποκατάσταση, ανάταξη και επανασύνδεση των 110 λίθων της βόρειας κρηπίδας.

•Επαναφορά στο κτήριο, ολόσωμων, των έξι βορείων κιόνων του.

•Δομική αποκατάσταση 20 λίθων των αποξηλωμένων τμημάτων της κρηπίδας, οι οποίοι υπόκεινται των δευτέρων από Bορρά κιόνων του ανατολικού και δυτικού  πτερού.

Η σχεδόν πλήρης αποκατάσταση της βόρειας όψης του μνημείου έχει συντελεσθεί. Η αποκατάσταση-ανάταξη των επιστηλίων αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2010, ενώ έχει αρχίσει και η αποκατάσταση των βορειοτέρων τμημάτων στις μακρές πλευρές του ναού.

Το μείζονος σημασίας αναστηλωτικό έργο εκτελείται με αυτεπιστασία από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και με φορέα υλοποίησης το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.). Η ολοκληρωμένη πρώτη φάση της επέμβασης χρηματοδοτήθηκε μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφερειακή ανάπτυξη, και από εθνικούς πόρους.

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός, Συντονιστής Τεχνικού Γραφείου Ε.Σ.Ν.Ε.Α.

(Αναζητείστε το πρώτο μέρος σχετικά με τις Εικαστικές Μαρτυρίες του 19ου αιώνα πατώντας page 1)

Post Author: admin