Κανόνες ασφαλούς επίσκεψης και λειτουργίας των μουσείων της Εφ. Α. Ηλείας

Με αφορμή την επαναλειτουργία των μουσείων της Ελλάδος τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι παράλληλα με την εφαρμογή του γενικού πρωτοκόλλου υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων και των επισκεπτών, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΥΠ.ΠΟ.Α. (κάντε κλικ εδώ) θα συντρέξουν επιπλέον ειδικά μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του κάθε Μουσείου αρμοδιότητος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Παρακαλούμε το κοινό και τους ξεναγούς να ενημερωθούν και τηρήσουν τους μέγιστους αριθμούς ατόμων, τους χρόνους παραμονής και τις ασφαλείς διαδρομές περιήγησης και θέασης, εισόδου και εξόδου, όπου αυτές έχουν οριστεί, ακολουθώντας επιπλέον και τις τυχόν υποδείξεις του προσωπικού της Υπηρεσίας μας.

Γενικά μέτρα ατομικής προστασίας
 • Τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων τουλάχιστον 1,5 μέτρου σε ανοικτούς χώρους και 2 μέτρων σε κλειστούς χώρους.
 • Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας ή υποψίας αυτής
 • Αποφυγή αγγίγματος σε σημεία του προσώπου (μάτια, μύτη, στόμα).
 • Πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή σε καθαρά χέρια χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού (70%)

Ειδικότερα μέτρα προστασίας:

Α. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

 1. Η υφιστάμενη είσοδος του αρχαιολογικού μουσείου διαθέτει δυο θύρες, η μια θύρα θα χρησιμοποιηθεί ως είσοδος και η άλλη ως έξοδος, σύμφωνα με τη σήμανση.
 2. Όσον αφορά στον αριθμό των επισκεπτών, θα πρέπει να εισέρχονται έως είκοσι (20) άτομα και σε χρονικό διάστημα δέκα λεπτών (10) και σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνουν τα εκατό άτομα (100) συγχρόνως ενώ το ανώτατο χρονικό όριο παραμονής να είναι η μια ώρα.
 3. Στην περίπτωση των οργανωμένων ομαδικών επισκέψεων, τα εισιτήρια να τα προμηθεύονται οι ξεναγοί οι οποίοι οφείλουν να χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα και να χρησιμοποιούν την ασύρματη ξενάγηση εφόσον αυτή διατίθεται δεδομένου ότι διευκολύνει την τήρηση των αποστάσεων. Επίσης οφείλουν να συνοδεύουν τους επισκέπτες της ομάδας τους με μέγιστο αριθμό τα οκτώ (8 ) άτομα καθ΄όλη τη διάρκεια της επίσκεψης έως και την έξοδό της από το μουσείο.
 4. Ως στάσεις ξενάγησης να χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες 2 ( Αίθουσα χαλκίνων), 4 (Αίθουσα Νίκης Παιωνίου), 5(Αίθουσα Αετωμάτων), 8 (Αίθουσα Ερμή),10 ( Αίθουσα Ρωμαϊκών) και η πορεία που θα ακολουθούν οι επισκέπτες να ξεκινάει από την αίθουσα 1,2,3,4,6,7,8,9,10 και να ολοκληρώνουν την επίσκεψη τους στην αίθουσα 5.
 5. Στο πωλητήριο θα εισέρχονται έως πέντε (5) άτομα.


Β. ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Όσον αφορά στον αριθμό των επισκεπτών, θα πρέπει να εισέρχονται έως δέκα (10) άτομα και σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε λεπτών (15) και σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνουν τα σαράντα άτομα (40) συγχρόνως, ενώ το ανώτατο χρονικό όριο παραμονής να είναι η μια ώρα.
 2. Στην περίπτωση των οργανωμένων ομαδικών επισκέψεων, τα εισιτήρια να τα προμηθεύονται οι ξεναγοί οι οποίοι οφείλουν να χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα και να χρησιμοποιούν την ασύρματη ξενάγηση εφόσον αυτή διατίθεται δεδομένου ότι διευκολύνει την τήρηση των αποστάσεων. Επίσης οφείλουν να συνοδεύουν τους επισκέπτες της ομάδας τους με μέγιστο αριθμό τα οκτώ (8 ) άτομα καθ΄όλη τη διάρκεια της επίσκεψης έως και την έξοδό της από το μουσείο.
 3. Ως στάσεις ξενάγησης να χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες 4 (Αίθουσα προετοιμασίας των αγώνων),6(Αίθουσα Αγωνισμάτων), 7(Αίθουσα Νίκης), 8 (Αίθουσα επάθλων), 11 (Αίθουσα Ίσθμια-Νέμεα) και η πορεία που θα ακολουθούν οι επισκέπτες να ξεκινάει από την αίθουσα 1,2,3,4,5, 7,8,9,10,11,12 και να ολοκληρώνουν την επίσκεψη τους στην αίθουσα 6.


Γ.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ

 1. Για την ασφαλή είσοδο των επισκεπτών εντός του μουσείου, θα πρέπει να εισέρχονται ανά αίθουσα, ως ακολούθως: Κύρια αίθουσα Μουσείου έως πέντε (5) άτομα, ημιυπαίθριες αίθουσες Α1/1 και Ν έως δύο (2) άτομα σε κάθε αίθουσα για χρονικό διάστημα 10 λεπτών
 2. Στην περίπτωση των οργανωμένων ομαδικών επισκέψεων, τα εισιτήρια να τα προμηθεύονται οι ξεναγοί οι οποίοι οφείλουν να χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα και να χρησιμοποιούν την ασύρματη ξενάγηση εφόσον αυτή διατίθεται δεδομένου ότι διευκολύνει την τήρηση των αποστάσεων. Επίσης οφείλουν να συνοδεύουν τους επισκέπτες της ομάδας τους καθ΄όλη τη διάρκεια της επίσκεψης έως και την έξοδό της από το μουσείο..


Δ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

 1. Όσον αφορά στον αριθμό των επισκεπτών, θα πρέπει να εισέρχονται έως δέκα (10) εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε λεπτών (15) και σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνουν τα σαράντα άτομα (40) συγχρόνως, ενώ το ανώτατο χρονικό όριο παραμονής να είναι η μια ώρα.
 2. Στην περίπτωση των οργανωμένων ομαδικών επισκέψεων, τα εισιτήρια να τα προμηθεύονται οι ξεναγοί οι οποίοι οφείλουν να χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα και να χρησιμοποιούν την ασύρματη ξενάγηση εφόσον αυτή διατίθεται δεδομένου ότι διευκολύνει την τήρηση των αποστάσεων. Επίσης οφείλουν να συνοδεύουν τους επισκέπτες της ομάδας τους με μέγιστο αριθμό τα οκτώ (8 ) άτομα καθ΄όλη τη διάρκεια της επίσκεψης έως και την έξοδό της από το μουσείο.


Ε. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ

 1. Όσον αφορά στον αριθμό των επισκεπτών, θα πρέπει να εισέρχονται έως δεκαπέντε (15) άτομα εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε λεπτών (15) και σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνουν τα πενήντα άτομα (50) συγχρόνως ενώ το ανώτατο χρονικό όριο παραμονής να είναι η μια ώρα.
 2. Στην περίπτωση των οργανωμένων ομαδικών επισκέψεων, τα εισιτήρια να τα προμηθεύονται οι ξεναγοί οι οποίοι οφείλουν να χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα και να χρησιμοποιούν την ασύρματη ξενάγηση εφόσον αυτή διατίθεται δεδομένου ότι διευκολύνει την τήρηση των αποστάσεων. Επίσης οφείλουν να συνοδεύουν τους επισκέπτες της ομάδας τους με μέγιστο αριθμό τα οκτώ (8 ) άτομα καθ΄όλη τη διάρκεια της επίσκεψης έως και την έξοδό της από το μουσείο.

Post Author: admin