Θέσεις μονίμου προσωπικού ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης σε αρχαιολογικά μουσεία, χώρους και μνημεία της Ηλείας

Η μόνιμη θεματική έκθεση του μουσείου στο Κάστρο Χλεμούτσι, με τίτλο ”Η εποχή των ιπποτών-Οι σταυροφόροι στο Μοριά”, περιλαμβάνει περισσότερα από 500 αντικείμενα, που χρονολογούνται από τον 13ο έως τον 15ο αι μ.Χ. Επικεντρώνεται στην ενδιαφέρουσα και κρίσιμη ιστορική περίοδο του φράγκικου Πριγκιπάτου της Αχαϊας. Σύμφωνα με τον Πίνακα Κατανομής Θέσεων της προκήρυξης 8Κ/2018 του ΑΣΕΠ, προβλέπεται μεταξύ άλλων η πρόσληψη ενός ημερήσιου φύλακα για το Κάστρο Χλεμούτσι.

Aπεστάλη την προηγούμενη εβδομάδα (8.6.2018) στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ αναλογούν συνολικά 8  θέσεις (φυλακτικό προσωπικό – επτά  ημερήσιοι και ένας νυκτοφύλακας) για τις ανάγκες φύλαξης μνημείων και μουσείων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Μεταφερθείτε στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ για περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ

Post Author: admin