Ενημερωτικό εργαστήριο (Workshop) για επαγγελματίες του τουριστικού τομέα στο πλαίσιο του έργου ‘Δίκτυο Παράκτιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς’

Στο πλαίσιο συμμετοχής της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας στο έργο ‘Δίκτυο Παράκτιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς’ (Coastal Heritage Network – CoHeN), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, διοργανώνεται ενημερωτικό επιμορφωτικό εργαστήριο την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Ολυμπίας (ΣΠΑΠ).

Κύριος στόχος του έργου CoHeN είναι η δημιουργία της Αδριατικής – Ιόνιας παράκτιας διαδρομής, η οποία θα συνδέει σημαντικά μνημεία της ιστορικής κληρονομιάς Ελλάδας και Ιταλίας μέσα από μία σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων σε σημαντικά οχυρά, κάστρα, ιστορικούς πύργους και φάρους κατά μήκος των ακτών της θάλασσας του Ιονίου και της Αδριατικής (συνολικά 17 μνημεία, 11 στην Ελλάδα και 6 στην Ιταλία).

Το Κάστρο Χλεμούτσι, (γνωστό και ως Κάστρο Τορνέζε), στην Κυλλήνη της Ηλείας ιδρύθηκε το 1220-1223 από τον ηγεμόνα Γοδεφρείδο Α΄ Βιλλεαρδουίνο και αποτέλεσε το ισχυρότερο φρούριο του φράγκικου πριγκιπάτου της Αχαΐας.

Οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις θα βελτιώσουν σημαντικά την υφισταμένη κατάσταση διατήρησης των επιλεγμένων μνημείων και θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα εμβαθύνουν στην κατανόηση της ιστορίας και της αξίας τους για την πολιτιστική κληρονομιά εφαρμόζοντας καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης με την ενεργό συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων και φορέων σε αμφότερες τις περιοχές για να αυξηθεί η ελκυστικότητά τους με ταυτόχρονη τουριστική και οικονομική ανάπτυξη. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα με το έργο ‘Στερέωση, Αποκατάσταση Και Ανάδειξη Αίθουσας Α3 Κάστρου Χλεμούτσι Ηλείας’ συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00.

To ενημερωτικό εργαστήριο (workshop), που απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες του τουριστικού τομέα, έχει ως στόχο να ανιχνεύσει τις δυνατότητες της τουριστικής ανάπτυξης του κάστρου Χλεμούτσι που θα προκύψουν μέσω του εποικοδομητικού διαλόγου με τον τουριστικό κλάδο και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Επιπλέον, μέσω της διάδρασης των συμμετεχόντων και της συμπλήρωσης ενός σύντομου ερωτηματολογίου, το ενημερωτικό εργαστήριο επιδιώκει τη συνδρομή τους στην ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών, στην αύξηση της ελκυστικότητας του μνημείου και στην καλύτερη τουριστική του προβολή. Απώτερος σκοπός όλων είναι η ένταξη του μνημείου στον τουριστικό χάρτη της περιοχής και η βελτίωση της σχέσης μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού.

Η συνάντηση θα διοργανωθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον COVID-19. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθόλη τη διάρκεια της συνάντησης.

Απαραίτητη η προκράτηση θέσεων. Πληροφορίες: Ράλλη Αθανασία – Αρχαιολόγος, Παλαιολόγου Νικολέττα – Αρχαιολόγος Μουσειολόγος, Ε-mail: efahle@culture.gr, Τηλ. 2623095920 και 2624022529

Post Author: admin