Ενημέρωση για το έργο συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης των Ρωμαϊκών Μνημείων της Ολυμπίας

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 σε τοπική εφημερίδα καθημερινής κυκλοφορίας με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Αρχαιολογίας, η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας κ Ερωφίλη-Ίρις Κόλλια αναφέρθηκε στο ιδιαίτερα σημαντικό έργο που υλοποιεί η Υπηρεσία και αφορά στην συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη Ρωμαϊκών Μνημείων της Ολυμπίας.

Συγκεκριμένα, η κα Κόλλια δήλωσε τα εξής: “Όσον αφορά στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας, η υλοποίησή του έργου «Προστασία – Συντήρηση – Αποκατάσταση – Ανάδειξη Ρωμαϊκών Μνημείων Ολυμπίας» άρχισε τους τελευταίους μήνες και αντικείμενό του είναι η λήψη μέτρων συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης των σημαντικών μνημείων που χρονολογούνται στη ρωμαϊκή-παλαιοχριστιανική περίοδο. Επιπλέον, θα αναδειχθεί η πολύ σημαντική, αλλά ουσιαστικά άγνωστη πτυχή της ρωμαϊκής φάσης του Ιερού της Ολυμπίας, η οποία υπήρξε καθοριστική για τη μορφή του κατά τους τελευταίους αιώνες λειτουργίας του, ενώ θα καταστεί γνωστή στους επισκέπτες και η ιστορική συνέχειά του στα πρώιμα βυζαντινά χρόνια. Το έργο αυτό έχει επιμεριστεί σε μία σειρά υποέργων που έχουν αναλάβει οι κεντρικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και η ΕΦΑ Ηλείας. Η Εφορεία μας ξεκίνησε τις εργασίες της από τις Θέρμες του Κλαδέου, στις δυτικές παρυφές του χώρου, κτίριο με εξαιρετικά επιδαπέδια ψηφιδωτά που χρονολογείται στο 100 μ.Χ. και αποτελεί το πρωιμότερο λουτρικό συγκρότημα της Ρωμαϊκής εποχής στην Ολυμπία”. 

Για τις ανάγκες του έργου, πέραν του μόνιμου προσωπικού η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας έχει προσλάβει 2 ΠΕ Αρχαιολόγους , 1 ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό και 4 ΔΕ Εξειδικευμένους  Εργατοτεχνίτες.

Post Author: admin