Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος Coastal Heritage Network (CoHeN)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας πραγματοποιεί την εναρκτήρια συνάντηση του έργου Coastal Heritage Network (CoHeN), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2020 στο Συνεδριακό Κέντρο ΣΠΑΠ Αρχαίας Ολυμπίας (Αρχαία Ολυμπία, Τ.Κ. 27065).

Το έργο CoHeN, με συνολικό προϋπολογισμό 6.420.600,00€, του Άξονα Προτεραιότητας 2, Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση, υλοποιείται με επικεφαλής εταίρο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το εταιρικό σχήμα του αποτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας στην Ελλάδα και την Περιφέρεια της Απουλίας στην Ιταλία.

Κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία της Αδριατικής – Ιόνιας παράκτιας διαδρομής, η οποία θα συνδέει σημαντικά μνημεία της ιστορικής κληρονομιάς και των δύο περιοχών συνεργασίας μέσα από μία σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων σε σημαντικά οχυρά, κάστρα, ιστορικούς πύργους και φάρους κατά μήκος των ακτών της θάλασσας του Ιονίου και της Αδριατικής. Οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις θα βελτιώσουν σημαντικά την υφισταμένη κατάσταση διατήρησης των επιλεγμένων μνημείων και θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα εμβαθύνουν στην κατανόηση της ιστορίας και της αξίας τους για την πολιτιστική κληρονομιά. Επιπρόσθετα το έργο CoHeNστοχεύει στη δημιουργία και εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και φορέων σε αμφότερες τις περιοχές, όχι μόνο για να προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά των δύο περιοχών αλλά και για να αυξήσει την ελκυστικότητά τους με παράλληλη τουριστική και οικονομική ανάπτυξη.

Από ελληνικής πλευράς, οι τέσσερις Εφορείες Αρχαιοτήτων θα υλοποιήσουν επεμβάσεις με τη μέθοδο της ‘αυτεπιστασίας’ στα ακόλουθα εξαιρετικής ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας βυζαντινά, βενετικά και φράγκικα μνημεία: στο Κάστρο Χλεμούτσι στην Ηλεία, στα κάστρα Ναυπάκτου και Βόνιτσας και στο Φρούριο Ακτίου στην Αιτωλοακαρνανία, στα κάστρα Ηγουμενίτσας και Μαργαρίτι στη Θεσπρωτία, στην Παλιά και Νέα Πόλη της Κέρκυρας (μνημείο UNESCO) και στα φρούρια Κασσιόπης, Αγγελοκάστρου και Γαρδικίου στην Κέρκυρα. Στην περιοχή της Απουλίας, οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στους ακόλουθους ιστορικούς πύργους και φάρους: στους πύργους του San Felice στη Vieste, της Torre Pietra στη Margherita di Savoia, της Torre Calderina στη Molfetta και στους φάρους του Μπάρι, της Punta Palascia στο Otranto και του Torre Carlo V στο Ugento.

Πληροφορίες: Ράλλη Αθανασία – Αρχαιολόγος – aralli@culture.gr τηλ. +30 2624022529

Puglia Region – Joint Secretariat Communication Officer

Carmela Sfregola +39 3493916007 c.sfregola@regione.puglia.it; press@greece-italy.eu

www.greece-italy.eu

Το Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy είναι ένα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που στοχεύει να βοηθήσει τους δημόσιους και τοπικούς φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσουν νέα πολιτική, προϊόντα και υπηρεσίες με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε διάφορους τομείς, όπως είναι η μπλε ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροτική βιομηχανία τροφίμων και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.

Το πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy στοχεύει στην επίτευξη μέγιστης απόδοσης από τα 123 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από τα 2 κράτη μέλη (Ελλάδα και Ιταλία) κατά 15% μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης.​

Post Author: admin