Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Μία ημέρα στις Νότιες Θέρμες της Ολυμπίας»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας σε συνεργασία με την Δ/νση Συντήρησης Αρχαίων & Νεώτερων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ υλοποιεί το έργο «SUB 7.3.2 Ολυμπία: Αποκατάσταση και Συντήρηση συγκροτήματος Νότιων Θερμών» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Με αφορμή το ανωτέρω έργο η ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ, σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε από τις 23 – 25/05/2023, εκπαιδευτική δράση για τους μαθητές των τάξεων Γ΄-ΣΤ΄ Δημοτικού με σκοπό τη γνωριμία τους με το μνημείο και τη βιωματική προσέγγιση των βασικών σταδίων εργασίας ενός αρχαιολογικού έργου, όπως η ανασκαφή, η συντήρηση και η ανάκτηση αρχαίων τοιχοδομιών.

Οι μικροί μαθητές, ο αριθμός των οποίων ξεπέρασε τους εκατό (100), μυήθηκαν στην τεχνική και στη μεθοδολογία της ανασκαφής, στην insitu (επί του πεδίου) διαδικασία συντήρησης καθώς και στην αρχιτεκτονική προσέγγιση δομικής αποκατάστασης αρχαίων τοιχοποιιών.

Στο τέλος του προγράμματος απονεμήθηκε στα παιδιά «δίπλωμα» ως αναμνηστικό της συμμετοχής τους στο ανωτέρω πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους αρχαιολόγους Χρίστο Λιάγκουρα και Αγγελική Τσίγκου, την αρχιτέκτονα-μηχανικό Παναγιώτα Δημουλιά και τις συντηρήτριες, που εργάζονται υπό την εποπτεία της Δ/νσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, Πετρούλα Κυριαζή και Όλγα Πετροπούλου. Στη σχεδίαση του αναμνηστικού διπλώματος συνέβαλε η σχεδιάστρια Αντωνία Ζαχαροπούλου. Η υλοποίηση της δράσης δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη συμμετοχή των εργατοτεχνιτών του έργου, Κωνσταντίνας Καλατζή, Νικολάου Κατσαϊδώνη, Αντρέα Κασκούρα, Χαρίλαου Κράππα και Ηλία Λεβεντούρη.

Ευχαριστούμε την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης Π.Ε Ηλείας, τα σχολεία που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα, τους εκπαιδευτικούς καθώς και τα παιδιά για τη συνεργασία τους.

Post Author: admin