Εκπαιδευτικές δράσεις στον Ναό Επικουρίου Απόλλωνα

Στα βήματα του Ικτίνου – Ξενάγηση και βιωματικό παιχνίδι στον Αρχαιολογικό χώρο του Επικούριου Απόλλωνα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει : Εισαγωγή στον Ναό Επικούριου Απόλλωνα: Α. Ιστορική-αρχαιολογική ξενάγηση στο μνημείο, σύνθεση εποπτικού υλικού από γκραβούρες 19ου-20ου αι., σχεδιαστικές αποτυ…

Μια μέρα στον Επικούριο Απόλλωνα. Αναστηλώνοντας το Μνημείο

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα περιηγούνται στο μνημείο και στα εργοταξιακά οικήματα και θα ενημερώνονται από τους αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους, πολιτικούς μηχανικο…