Διαθέσιμη η ψηφιακή εικονική περιήγηση για άτομα με προβλήματα ακοής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας

Κάθε χρόνο επισκέπτονται το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας χιλιάδες επισκέπτες, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται, δεκάδες άτομα µε αναπηρία. Η ΕΦΑ Ηλείας σεβόμενη την ιδιαιτερότητα αυτών των ατόμων  έχει λάβει υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα που ορίζονται από την νομοθεσία, (Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88Α’, και Ν.4067/2012 ΦΕΚ79Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ), όσον αφορά στην πρόσβαση και στην περιήγησή τους.

Στο  πλαίσιο του  Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είχε υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση ψηφιακής εικονικής περιήγησης για άτομα με προβλήματα ακοής με τίτλο «Σχεδιασμός και παραγωγή ψηφιακής εικονικής περιήγησης για άτομα με προβλήματα ακοής», η οποία εν τέλει εγκρίθηκε και εκτελέστηκε από την Εφορεία μας.

Στο πλαίσιο του έργου  πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι  εργασίες :1) Επιμέλεια σεναρίου, 2) Επιμέλεια κειμένων για την ελληνική νοηματική γλώσσα,3) Διερμηνεία των ξεναγήσεων, 4) Βιντεοσκόπηση, Video Post-production, 5) Μετάφραση στην Αγγλική και υποτιτλισμός, 6) Ανάπτυξη Λογισμικού ξενάγησης για φορητές συσκευές, 7) Προμήθεια Πολυμεσικών συσκευών ξενάγησης, 8) Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης.

Η υλοποίηση του έργου της ψηφιακής  ξενάγησης με φορητές συσκευές σε νοηματική γλώσσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας ολοκληρώθηκε εντός του 2021 σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας και η εφαρμογή είναι πλέον διαθέσιμη στους επισκέπτες με  προβλήματα ακοής.

Post Author: admin