Απολογισμός Ενημερωτικής Συνάντησης (InfoDay) του έργου ‘Δίκτυο Παράκτιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς’ (Coastal Heritage Network – CoHeN)

Με επιτυχία υλοποιήθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 στον αρχαιολογικό χώρο κάστρου Χλεμούτσι η ενημερωτική συνάντηση (InfoDay) του έργου ‘Δίκτυο Παράκτιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς’ (Coastal Heritage Network – CoHeN) στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, που διοργάνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα με το έργο ‘Στερέωση, Αποκατάσταση Και Ανάδειξη Αίθουσας Α3 Κάστρου Χλεμούτσι Ηλείας’ συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€.

Τη συνάντηση, στην οποία παρευρέθησαν κυρίως μέλη της τοπικής κοινότητας, προλόγισε η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας κα Ερωφίλη – Ίρις Κόλλια, η οποία παρουσίασε συνοπτικά το σκοπό και τις δράσεις του έργου ‘Δίκτυο Παράκτιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς’ (CoHeN), καθώς και τα εμπλεκόμενα μνημεία σε Ελλάδα και Ιταλία. Ακολούθησε μία σύντομη και περιεκτική ιστορική επισκόπηση και αρχαιολογική περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο κάστρου Χλεμούτσι από την κα Αθανασία Ράλλη, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Εν συνεχεία η κα Ράλλη παρουσίασε στο έργο ‘Στερέωση, Αποκατάσταση Και Ανάδειξη Αίθουσας Α3 Κάστρου Χλεμούτσι’ που υλοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας με το πρόγραμμα CoHeN, με εκτενή αναφορά στις προγραμματισμένες επεμβάσεις στο μνημείο, οι οποίες στοχεύουν αφενός στη στερέωση της αίθουσας που ταυτίζεται με τα μαγειρεία του κάστρου και αφετέρου στη δημιουργία ενός κοινού, ολοκληρωμένου τρόπου διαχείρισης της παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας και Ιταλίας, με τη συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων, ώστε να οικοδομηθεί μία ισχυρή και μακροπρόθεσμη συνεργασία των δύο γειτονικών χωρών.

Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε  σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον COVID-19, ολοκληρώθηκε με συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων αναφορικά με τις δυνατότητες παράλληλης τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης που μπορεί να επιφέρει το εν λόγω έργο.

Post Author: admin