Απολογισμός εναρκτήριας συνάντησης του έργου Coastal Heritage Network (CoHeN)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης του έργου Coastal Heritage Network (CoHeN) στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, που διοργάνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2020 στο Συνεδριακό Κέντρο ΣΠΑΠ Αρχαίας Ολυμπίας.

 

Το έργο CoHeN, με συνολικό προϋπολογισμό 6.420.600,00€, του Άξονα Προτεραιότητας 2, Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση, υλοποιείται με επικεφαλής εταίρο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το εταιρικό σχήμα του αποτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας στην Ελλάδα και την Περιφέρεια της Απουλίας στην Ιταλία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου, τους οποίους καλωσόρισε η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας κα Ερωφίλη – Ίρις Κόλλια. Εκ μέρους της Κοινής Γραμματείας του Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 παραβρέθηκαν ο συντονιστής της Κοινής Γραμματείας κ. Gianfranco Gadaletaκαι ο διαχειριστής του έργου κ. Francesco Cuddemi, οι οποίοι παρουσίασαν τη μεθοδολογία και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι εταίροι, ώστε το έργο να υλοποιηθεί ομαλά εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Εκ μέρους του επικεφαλής εταίρου, υπεύθυνου για τις διαχειριστικές διαδικασίες και τον συντονισμότου έργου, απεύθυνε χαιρετισμό η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας κα Ολυμπία Βικάτου, ενώ οι κ.κ. Γεώρμα Φραγκούλα, Τσαντήλα Βασιλική και Κατσούλη Έλενα, ανέλυσαν τα διαχειριστικά εργαλεία, τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου, τους κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται και το χρονοδιάγραμμα.

Η Περιφέρεια της Απουλίας, αρμόδια για την επικοινωνιακή πολιτική του έργου, εκπροσωπήθηκε από τον κ. Roberto Ricco και τον τεχνικό σύμβουλο κ. Giovanni Antelmi, οι οποίοι παρουσίασαν τα επικοινωνιακά εργαλεία που θα αξιοποιηθούν, επισημαίνοντας τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλοι οι εταίροι στον τομέα της διάχυσης της πληροφορίας. Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, αρμόδιας για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος, παραβρέθηκαν και παρουσίασαν συνοπτικά τα σχετικά παραδοτέα οι κ.κ. Ράλλη Αθανασία και Καλλίνικου Πηγή.

Εκ μέρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, υπεύθυνης για την παρακολούθηση των μελετών στο πλαίσιο του έργου, οι κ.κ. Λάζαρη Κασσιανή και Άννα Μηνά μίλησαν εν συντομία για τις μελέτες που θα εκπονήσει κάθε εταίρος εφιστώντας την προσοχή στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Τέλος η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κερκύρας, που εκπροσωπήθηκε από την Προϊσταμένη κα Ρηγάκου Διαμάντω, παρουσίασε συνοπτικά το χρονοδιάγραμμα και τις εργασίες πεδίου ανά εταίρο που προβλέπονται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης εκ μέρους των γραφείων της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος στην Πάτρα, τα Ιωάννινα και την Κέρκυρα οι κ.κ. Καποτά Κατερίνα, Νίκου Χρύσα και Μίτση Πηνελόπη αντίστοιχα, καθώς και η κα Κοτσανοπούλου Βασιλική εκπροσωπώντας την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με διεξοδική συζήτηση μεταξύ όλων των εταίρων ως προς τις κοινές δράσεις και παρεμβάσεις, που θα συμβάλλουν στην κατανόηση της ιστορίας και της αξίας των επιλεγμένων μνημείων για την κοινή πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και ως προς τη δημιουργία και εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και φορέων σε αμφότερες τις περιοχές, όχι μόνο για να προβάλλουν την κοινή πολιτιστική κληρονομιά αλλά και για να αυξήσουν την ελκυστικότητά τους με παράλληλη τουριστική και οικονομική ανάπτυξη. Επισημαίνεται ότι πριν την έναρξη της συνάντησης οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου ξεναγήθηκαν στο αρχαιολογικό μουσείο και τον χώρο της Ολυμπίας από τους αρχαιολόγους της ΕΦ.Α.Ηλείας κ.κ. Κ. Αντωνόπουλο και Χρ. Λιάγκουρα, ενώ την επομένη (26/2) ξεναγήθηκαν από την επιβλέπουσα του εν λόγω έργου στην Ηλεία κα Αθ. Ράλλη στο χώρο και το μουσείο του κάστρου Χλεμούτσι/Clermont, όπου θα υλοποιηθούν οι στοχευμένες παρεμβάσεις του προγράμματος

 

Post Author: admin