Απολογισμός δεύτερης online συνάντησης του έργου Coastal Heritage Network (CoHeN)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της δεύτερης συνάντησης του έργου Coastal Heritage Network (CoHeN) στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, που διοργάνωσε μέσω τηλεδιάσκεψης η Περιφέρεια της Απουλίας (Ιταλία) στις 25 Ιουνίου 2020.

Το έργο CoHeN, με συνολικό προϋπολογισμό 6.420.600,00€, του Άξονα Προτεραιότητας 2, Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση, υλοποιείται με επικεφαλής εταίρο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το εταιρικό σχήμα του αποτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας στην Ελλάδα και την Περιφέρεια της Απουλίας στην Ιταλία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου, καθώς και της Κοινής Γραμματείας του Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020. Την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας εκπροσώπησε η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος στην Ηλεία κα Αθανασία Ράλλη, αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας συμμετέχει στο πρόγραμμα με το έργο ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Α3 ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ ΗΛΕΙΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€. Η αίθουσα Α3, που ταυτίζεται με τα μαγειρεία του κάστρου Χλεμούτσι, είναι ένα διώροφο κτίσμα με ενιαία θολοσκεπή αίθουσα στον όροφο και δύο μικρότερα επίσης θολοσκεπή διαμερίσματα στο ισόγειο/υπόγειο, με έντονα σαθρή και ρηγματωμένη τοιχοποιία, ενώ τμήμα της θολωτής οροφής και μεγάλο μέρος του δαπέδου είναι κατεστραμμένα.

Σκοπός του έργου είναι αφενός να αποφευχθεί η ολική κατάρρευση της αίθουσας Α3, να ενισχυθεί η στεγανότητα της αποκατεστημένης παράπλευρης αίθουσας Α2, να εξασφαλιστεί η προστασία των επισκεπτών του χώρου και η μακροπρόθεσμη διατήρηση του ίδιου του μνημείου και αφετέρου να συνδέσει σημαντικά μνημεία της ιστορικής κληρονομιάς των δύο περιοχών συνεργασίας (Ελλάδας και της Ιταλίας) μέσα από μία σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων, που θα εμβαθύνουν στην κατανόηση της ιστορίας και της αξίας των μνημείων για την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και φορέων σε αμφότερες τις περιοχές για να αυξηθεί η ελκυστικότητά τους με παράλληλη τουριστική και οικονομική ανάπτυξη.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας -παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της επιδημίας του Covid-19- έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου (εκπόνηση απαραίτητων μελετών, προμήθεια εξοπλισμού κ.ά.).

Post Author: admin