Αποκατάσταση – επέκταση της βαθμιδωτής πρόσβασης στα κτήρια ΣΠΑΠ Ι και ΣΠΑΠ ΙΙ στην Ολυμπία.

Μια ανάγκη που δεν είχε αντιμετωπιστεί από τις εργασίες ανάπλασης της πόλης της Ολυμπίας που είχαν υλοποιηθεί εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 θεραπεύτηκε πρόσφατα με ένα τεχνικό έργο το οποίο έφερε εις πέρας η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Πιο συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2022 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης – επέκτασης της βαθμιδωτής πρόσβασης από τον χώρο στάθμευσης οχημάτων πλησίον της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας προς τα κτήρια διοίκησης και το συνεδριακό κέντρο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας (τα επονομαζόμενα ΣΠΑΠ Ι και ΣΠΑΠ ΙΙ).

Οι εργασίες εγκατάστασης φωτισμού στην αποκατεστημένη βαθμιδωτή πρόσβαση πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Θεμιστοκλή Βλάχο, ηλεκτρολόγο της Εφ. Α. Ηλείας, ενώ σε διάφορες εργασίες υποστήριξης του εν λόγω έργου συνέδραμαν μεταξύ άλλων οι κ.κ. Χρήστος Σπηλιόπουλος και Γεώργιος Αθανασόπουλος, στελέχη της Εφορείας.

Το έργο αυτό οδήγησε στον εξωραϊσμό και την αναβάθμιση ενός τμήματος της πόλης που περιλαμβάνει σημαντικούς χώρους πολιτισμού και λειτουργίες εξυπηρέτησης κοινού, και ήδη η αποκαταστημένη πρόσβαση χρησιμοποιείται όχι μόνο από εργαζόμενους στην Εφορεία αλλά και από ικανό αριθμό επισκεπτών που θέλουν  να κάνουν χρήση  εναλλακτικής διαδρομής προς και από το Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας και το Μουσείο της Ιστορίας των Ανασκαφών της Ολυμπίας.

Post Author: admin