Ανασκαφές στην Ηλεία την τριετία 2012 – 2014

Στη θέση «Τρύπες», στο γνωστό από την δεκαετία του 1960 και από πρόσφατες έρευνες της Εφορείας μυκηναϊκό νεκροταφείο,  ερευνήθηκαν τρείς νέοι μυκηναϊκοί θαλαμωτοί τάφοι: ένας συλημένος που απέδωσε αρκετή κεραμεική (2012). Δύο, επίσης συλημένοι, όμοιοι τάφοι και ένας ασύλητος, ο οποίος προέκυψε κατά τη διάρκεια της σωστικής ανασκαφής, ερευνήθηκαν κατά το 2013. Τα μνημεία χρονολογούνται στα 1200-1100 π. Χ.
Κατά την διετία 2013-2014, επανειλημμένες  λαθρανασκαφικές ενέργειες αγνώστων οδήγησαν την Εφορεία σε σωστική έρευνα στη θέση «Κιούπια». Ερευνήθηκαν συνολικώς 15 μυκηναϊκοί θαλαμωτοί τάφοι με πλούσιο περιεχόμενο, ανάλογο εκείνου που είχαν αποδώσει όμοιοι τάφοι κατά τα προηγούμενα έτη. Η κεραμεική περιλαμβάνει και νέα σχήματα αγγείων, ενώ η παρουσία αντικειμένων αμυντικού και επιθετικού οπλισμού εμπλουτίζει τα μέχρι πρό τινος ανασκαφικά δεδομένα. Εκτός από τους θαλαμωτούς, ερευνήθηκαν επί πλέον τέσσερις ταφικοί πίθοι υπομυκηναϊκών χρόνων και κιβωτιόσχημος τάφος ελληνιστικής περιόδου. Τον Νοέμβριο του 2014, κατόπιν χορηγήσεως ζητηθέντος ποσού από το Υπουργείο Πολιτισμού, τοποθετήθηκε περίφραξη στο προσβάσιμο τμήμα του λόφου, όπου αναπτύσσεται το νεκροταφείο με τους διατεταγμένους σε τρία τουλάχιστον επίπεδα, είκοσι τρείς (23)  μέχρι τώρα ανεσκαμμένους θαλαμωτούς τάφους.
Κατά την τριετία 2012-2014  συνεχίσθηκε και ολοκληρώθηκε η ανασκαφική έρευνα στους τρείς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου, το οποίο είχε αναφανεί  το  2011, κατά την εποπτεία από την Εφορεία του δημόσιου τεχνικού έργου υδρεύσεως της Ηλείας από τον π. Ερύμανθο. Πρόκειται για νέο ιερό, ευρισκόμενο σχεδόν στους βόρειους πρόποδες του Κρονίου λόφου και στο άμεσο περιβάλλον του ιερού της Ολυμπίας. Το κτήριο ιδρύθηκε στα τέλη 5ου—αρχές 4ου αι. π. Χ., ενώ παρουσιάζει διαδοχική χρήση τουλάχιστον από την γεωμετρική έως και την ύστερη ρωμαϊκή εποχή. Αποκαλύφθηκε  βωμός και δύο τράπεζες προσφορών, ενώ σε πολλές δεκάδες ανέρχονται τα λατρευτικά αναθήματα ποικίλων ειδών και όλων των υλών. Το ιερό, βάσει επιγραφών, ήταν αφιερωμένο στην χθόνια γυναικεία θεότητα και προστάτιδα του τοκετού Ειλείθυια. Με την ανεύρεσή του, καθίσταται προφανές ότι η ιερά ΄Αλτις και ο περιβάλλων χώρος της έχουν πολλά ακόμη να αποκαλύψουν.

Ολοκληρώθηκε  η συστηματική ανασκαφική έρευνα στον «ναό Cooper» (θέση «Διάσελλο»)  στο πλαίσιο ανανεωθείσης εγκρίσεως για την διετία 2011-2012 από το Υπουργείο Πολιτισμού. Κατά την εξαετή συστηματική έρευνα, αποκαλύφθηκε πλήρως το κτίσμα με το κατά χώραν δομικό υλικό, το οποίο διευθετήθηκε αριθμημένο στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και παλαιότερη χρονολογική φάση του μνημείου υπό την θεμελίωση. Μετά την συντήρηση και αποκατάστασή του, το λατρευτικό βάθρο αγνώστου προς το παρόν θεότητος ή ήρωος, τοποθετήθηκε στην αρχική του θέση. ΄Εγινε τοπογράφηση του χώρου και η Εφορεία εισηγήθηκε την απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας Γ. Πολύδωρα. Ζητούμενο της έρευνας παραμένει η αρχιτεκτονική αποτύπωση των μελών του μνημείου στο πλαίσιο σύνταξης αναστηλωτικής μελέτης. 

Το έτος 2012 προχώρησε η ανασκαφική έρευνα τμήματος ρωμαϊκής οικίας στη θέση «Κτήρια», κοντά στο «Οκτάγωνο». Αποκαλύφθηκε τμήμα αποθηκευτικών χώρων με δύο κατά χώραν ευρισκομένους πίθους οίνου, οι οποίοι εκτίθενται σήμερα στην Αρχαιολογική Συλλογή ΄Ηλιδας.
Ήλιδα 2012: Πλησίον της αναρρυθμιστικής δεξαμενής (θέση «Χιλιομοδού» ή «Κοτσομίλια»), ερευνήθηκαν υπολείμματα αρχαίου νεκροταφείου, τα οποία είχαν διαταραχθεί από παλαιότερες και νεώτερες ανασκαφές. Αποκαλύφθηκε κιβωτιόσχημος τάφος, ένας ταφόπιθος και ένας ασύλητος κεραμοσκεπής τάφος με αρκετά πήλινα κτερίσματα.
Ερευνήθηκε τμήμα κοινού τάφου εντός αρχαίου νεκροταφείου.
Ερευνήθηκε τμήμα κοινού τάφου εντός αρχαίου νεκροταφείου.

Στη θέση « Κεραμιτζίδικα» ερευνήθηκε σωστικώς τμήμα μεγάλου κεραμοσκεπούς τάφου του 4ου αι. π. Χ., ο οποίος εν μέρει καταστράφηκε κατά την διαπλάτυνση της οδού Κυλλήνης-Εθνικής οδού Πατρών-Πύργου. Πλησίον εντοπίστηκε, κολοβωμένος και αυτός από τις εργασίες διάνοιξης, πηλεπένδυτος αποθέτης.

Εντός ιδιοκτησίας Γεωργίου Παπαδοπούλου ερευνήθηκε μικρός, κατεστραμμένος κατά το ήμισυ, κιβωτιόσχημος τάφος.

Σωστική ανασκαφική έρευνα στη θέση «Γούβες» ή « Αγραπιδιά» απέδωσε λίγα οστά και κεραμίδες, χωρίς περαιτέρω ενδείξεις για ύπαρξη αρχαιοτήτων. 

Ερευνήθηκε ένας ακόμη θαλαμωτός μυκηναϊκός τάφος, με πλούσια κεραμικά ευρήματα (πάνω από πενήντα αγγεία) και μικροευρήματα. Το μνημείο ανήκει στην συστάδα του νεκροταφείου, που είχε ανασκάψει για πρώτη φορά η Εφορεία στη θέση «Άγιος Γεώργιος», το 2010. 

Εξαιτίας λαθρανασκαφικών ενεργειών από αγνώστους, η Εφορεία ερεύνησε  σωστικώς τρείς νέους θαλαμωτούς μυκηναϊκούς τάφους. Οι τάφοι, οι οποίοι απέδωσαν λίγα κεραμικά ευρήματα, ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από το ανεσκαμμένο και περιφραγμένο προ ετών νεκροταφείο  δεκατεσσάρων (14) ομοίων μνημείων της ΥΕ ΙΙΙΑ/ΙΙΙΒ περιόδου, στη θέση «Λακαθέλλα». 

Μυκηναϊκος Θαλαμωτός τάφος της ΥΕΙΙΑ/ΙΙΒ περιόδου στη θέση «Λακαθέλλα» της Δάφνης Πηνείας
Από τη θέση «Τρανή Πέτρα» του γνωστού νεκροταφείου, προήλθε νέος κτιστός τάφος, ο οποίος, παρά την σύληση, διατηρούσε αρκετά κτερίσματα (μέσα 3ου-αρχές 2ου αι. π. Χ.).

Κατολίσθηση ζώου προκάλεσε την αποκάλυψη σχεδόν παντελώς κατεστραμμένου μυκηναϊκού θαλαμωτού τάφου και ενός αγγείου στη θέση «Παλιόλακκα» ή «΄Αμμος». Πρόκειται για τον δεύτερο θαλαμωτό στην ίδια θέση, όπου το 1992 η Εφορεία είχε ερευνήσει όμοιο μνημείο. 

Ερευνήθηκαν συλημένοι πίθοι ελληνιστικών χρόνων στο περιβάλλον εκτεταμένου νεκροταφείου, στη θέση «Άγιοι Θεόδωροι»
Ο μνημειώδης κιβωτιόσχημος τάφος στον τύμβο του 4ου αι. π.Χ. στην θέση Νταλαμαρέϊκα Σωστίου, όπου το 2013 εντοπίστηκαν σωρεία ανθράκων από την καύση νεκρής και άλλα ενδιαφέροντα κτερίσματα.

Εντός ιδιοκτησίας Κων/νου Κωνσταντόπουλου, στη θέση «Νταλαμαραίικα», ερευνήθηκε τύμβος του 4ου αι.π.Χ.  με συλημένους κιβωτιόσχημους τάφους, αλλά και δύο ασύλητους, εκ των οποίων ο ταφικός πίθος απέδωσε χάλκινα κύμβαλα και ο μνημειώδης κιβωτιόσχημος σωρεία ανθράκων από την καύση νεκρής και άλλα ενδιαφέροντα κτερίσματα.

Ο ταφικός πίθος του τύμβου του 4ου αι. π.Χ. στη θέση Νταλαμαρέϊκα Σωστίου ο οποίος κατά την ανασκαφή απέδωσε χάλκινα κύμβαλα
Στο Βαρθολομιό, εντός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Κ-Η. Ι. Παναγιωτόπουλου, στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο (θέση «Τραγάνι») ερευνήθηκαν περίπου 80 κιβωτιόσχημοι τάφοι, κυρίως της ύστερης αρχαιότητος (5ος-6ος αι. μ.Χ.), οι οποίοι ανήκουν σε τύμβο.
Ευρήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εργασιών το έτος 2014 εντός ιδιοκτησίας κ. Παν. Αλεξοπούλου (θέση «Αγιος Αθανάσιος») όπου αποκαλύφθηκε νεκροταφείο ταφοπίθων και κεραμοσκεπών τάφων του 4ου αι. π. Χ.

Φωτογραφικό Άλμπουμ

Post Author: admin