Ανάληψη Υπηρεσίας στην Εφ.Α. Ηλείας εργαζομένων που τοποθετήθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Έπειτα από την κατάταξή τους σε προσωποπαγείς θέσεις δυνάμει δυο υπουργικών αποφάσεων (ΦΕΚ 1525/Γ/21.12.2018 & ΦΕΚ 1477/Γ/12.12.2018) οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 47 του Ν.4440 (ΦΕΚ/Α /224/02.12.2016) σήμερα Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάληψης Υπηρεσίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας 21 συνολικά υπαλλήλων ως εργαζομένων με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Οι  αποφάσεις αυτές ήρθαν σε συμμόρφωση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων που είχαν προηγουμένως κερδίσει εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα για την παραμονή ή την επάνοδό τους σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή σε φορείς εποπτευόμενους από αυτό.

Πρόκειται για προσωπικό ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημηρεσίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (15 άτομα), ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Εργατών (2 άτομα)  ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (3 άτομα) και ΤΕ Διοικητικού (1 άτομο). Όλοι τους έχουν  εργαστεί στο παρελθόν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας και η εμπειρία τους θα φανεί πολύτιμη στην κάλυψη ορισμένων από τα μεγάλα κενά στελέχωσης της Υπηρεσίας. 

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας Δρ. Ερωφίλη – Ίρις Κόλλια υποδέχθηκε τους νέους υπαλλήλους με την ευχή να έχουν μια καλή και ευδόκιμο θητεία και τους ζήτησε να συνδράμουν με κάθε τρόπο στο δύσκολο έργο της έρευνας, προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηλείας.  Εν συνεχεία το προσωπικό ενημερώθηκε για τις περαιτέρω διαδικασίες που αφορούν στην κατανομή και οριστική τοποθέτησή τους στα τμήματα της Υπηρεσίας.  

 

Post Author: admin