Έργο: «Αποκάλυψη και Ανάδειξη Γυμνασίου – Χωροθέτηση νέας εισόδου του αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας», ΕΣΠΑ 2007-2013

Το χρηματοδοτούμενο έργο από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013, περιλάμβανε δύο υποέργα: α) «Αποκάλυψη και ανάδειξη Γυμνασίου» που υλοποιήθηκε απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Ηλείας και β) «Διαμόρφωση νέας εισόδου και διαδρομής επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο Ολυμπίας», υποέργο-εργολαβία στο οποίο πραγματοποιήθηκε η κατασκευή εισόδου σε νέα θέση, ανατολικά της παλαιάς, από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Άποψη από βόρεια της ανασκαφής του αρχαίου Γυμνασίου της Ολυμπίας

Στο πλαίσιο του πρώτου υποέργου, πέρα από τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές στο χώρο (αντιστήριξη και διαμόρφωση πρανών, κατασκευή νέας περίφραξης στο βορειοδυτικό τμήμα του χώρου, κατασκευή δικτύου ομβρίων) και την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, πραγματοποιήθηκε η αποκάλυψη και ανάδειξη τμήματος του αρχαίου Γυμνασίου της Ολυμπίας.

Πρόκειται για την πρώτη ανασκαφή που διενεργήθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία εντός του οργανωμένου Αρχαιολογικού Χώρου της Ολυμπίας. Το κτίριο του Γυμνασίου είναι ένα επίμηκες οικοδόμημα που αναπτύσσεται στον άξονα βορρά-νότου και αποτελείται από τέσσερις στοές, οι οποίες περιβάλλουν κεντρικό και ευρύ αύλειο χώρο. Επισημαίνεται ότι η δυτική στοά έχει παρασυρθεί από τον ποταμό Κλαδέο. 

Αεροφωτογραφία του Αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας (Νοε 2017) όπου διακρίνονται σχεδόν το σύνολο των μνημείων της Ίερής Άλτης

Ανασκάφηκε έκταση 1.263 τ.μ. και ήρθε στο φως τμήμα της
ανατολικής στοάς του Γυμνασίου μήκους 50 μ., βορείως του ήδη
ανεσκαμμένου τμήματος της από το Γερμανικό Αρχαιολογικό
Ινστιτούτο, καθώς και μεγάλο μέρος του κεντρικού αύλειου
χώρου και τέλος έκταση 328 τ.μ. ανατολικά του κτιρίου, όπου
εντοπίστηκε εγκατάσταση υστερορρωμαϊκών χρόνων. Από την ανατολική στοά αποκαλύφθηκε η συνέχεια του εξωτερικού τοίχου του κτιρίου, 

βάσεις των κιόνων τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής κιονοστοιχίας, καθώς και το λίθινο αυλάκι συγκέντρωσης και απορροής των υδάτων κατά μήκος της δυτικής πλευράς της στοάς.

Καλυπτόταν από στρώμα καταστροφής αποτελούμενο κυρίως από κεραμίδες της στέγης της, το οποίο χρονολογείται στους ρωμαϊκούς χρόνους, ενώ κατά χώραν βρέθηκαν πεσμένοι σπόνδυλοι των κιόνων. .

Έπειτα από την ολοκλήρωση το 2017 της ανασκαφής ήρθε στο φως τμήμα της ανατολικής στοάς του αρχαίου Γυμνασίου της Ολυμπίας μήκους 50 μ., βορείως του ήδη ανεσκαμμένου τμήματος της από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, καθώς και μεγάλο μέρος του κεντρικού αύλειου χώρου.

Ανατολικά του Γυμνασίου ερευνήθηκε ζώνη που εκτείνεται κατά μήκος της ανατολικής παρειάς του εξωτερικού τοίχου του μνημείου και η οποία ορίζεται από παράλληλο προς αυτόν τοίχο, μεταγενέστερης περιόδου. Αποκαλύφθηκαν κατάλοιπα υστερορρωμαϊκής εποχής: μικροί κλίβανοι, φρέατα και τμήματα δαπέδου από πατημένο χώμα.  

Υστερορρωμαϊκά κατάλοιπα αμέσως ανατολικά του αρχαίου Γυμνασίου της Ολυμπίας.

Επίσης, η διερεύνηση της θέσης στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου, όπου είχε προγραμματιστεί η κατασκευή της δεξαμενής του συστήματος αποστράγγισης έφερε στο φως αποθέτη με αξιόλογα χάλκινα αντικείμενα της γεωμετρικής – αρχαϊκής εποχής. Η ανασκαφή απέδωσε πολυάριθμα ευρήματα: κεραμική ελληνιστικών και κυρίως ύστερων ρωμαϊκών χρόνων, χάλκινα και οστέινα μικροαντικείμενα, σκωρίες και μάζες υάλου, αλλά και πλήθος χάλκινων νομισμάτων, τα περισσότερα από τα οποία συντηρήθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

Οι έρευνες των ετών 2013-2015 κρίνεται ότι συνέβαλαν σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση του μεγέθους και της μορφής του αρχαίου Γυμνασίου ενισχύοντας τις γνώσεις μας για αυτό, ενώ εισήγαγαν και νέα δεδομένα σχετικά με τη μορφή του ιερού της Ολυμπίας κατά τους χρόνους της ύστερης αρχαιότητας.

Post Author: admin