Έργο: «Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου της Πλατιάνας 2014-2016».

Αεροφωτογραφία του αρχαίου θεάτρου της Πλατιάνας, (πιθανόν της πόλης Αίπυ ή Τυπανέαι των ιστορικών πηγών) στην κορυφή βραχώδους τειχισμένου λόφου

Στην αρχαία ακρόπολη της Πλατιάνας, στην κορυφή του βραχώδους υψώματος πάνω από το ομώνυμο χωριό της Ηλείας, η οποία πιθανώς ταυτίζεται με την πόλη Αίπυ ή Τυπανέαι των ιστορικών πηγών, σώζεται το ένα από τα δύο γνωστά αρχαία θέατρα της Ηλείας – το δεύτερο αρχαίο θέατρο είναι της Ήλιδας. Το μνημείο δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση, καθώς παρουσιάζει τη μορφή μεγάλου ερειπιώνα.

Αεροφωτογραφία της αρχαίας ακρόπολης της Πλατιάνας

Κατά τη διάρκεια του έργου έγινε η αποτύπωση του κοίλου, της ορχήστρας και της σκηνής, εργασίες που συμπληρώθηκαν με σχεδιαστικές τομές σε όλα τα βασικά σημεία του θεατρικού οικοδομήματος και με αποτυπώσεις (κατόψεις, όψεις, τομές) αρχιτεκτονικών μελών.

Επίσης, διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα σε επιλεγμένα σημεία του σκηνικού χώρου, της ορχήστρας και του κοίλου με στόχο τη συγκέντρωση συμπληρωματικών στοιχείων χρονολόγησης. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες μελέτες: τοπογράφηση του χώρου, στατική μελέτη και μελέτη αποκαταστάσεως του αρχαίου θεάτρου, η οποία έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αρχαίο θέατρο Πλατιάνας. Άποψη των ανασκαφικών και λοιπών εργασιών

Μέσω των παραπάνω εργασιών κατέστη σαφής η μορφή και ο τρόπος κατασκευής του μνημείου, αλλά και η σχέση του με το τείχος της ακροπόλεως. 

Συγκεκριμένα, το προσκήνιό του έχει διαταχθεί μπροστά και σε επαφή με το τείχος, το κοίλο βλέπει προς τα βόρεια, ενώ τη λειτουργικότητα της σκηνής του θεάτρου προφανώς συμπληρώνει ο πύργος που βρίσκεται στο κέντρο της σκηνής και σε επαφή με αυτή, καθώς και οι εκατέρωθεν πτέρυγες του τείχους. Από τον πύργο αυτό και από τον χώρο του προσκηνίου, ήταν δυνατή η έξοδος από το τείχος μέσω μικρής πυλίδας που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του. Παρόμοια διαμόρφωση της σκηνής απαντάται και στο αρχαίο θέατρο της Νέας Πλευρώνας στην Αιτωλοακαρνανία.

Αρχαίο θέατρο Πλατιάνας: από τον χώρο του προσκηνίου, ήταν δυνατή η έξοδος από το τείχος που προστάτευε την πόλη μέσω μικρής πυλίδας στα βόρεια.

Post Author: admin