Έγκριση Μελέτης για την θωράκιση του αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας έναντι πλημμύρας από τον Κλαδέο ποταμό

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας βρίσκεται εντός Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, όπως προέκυψε από επιστημονική έρευνα, και δηλώνεται, στην ιστοσελίδα floods.ypeka.gr της Γενικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.). Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος να πλημμυρίσει ένα μεγάλο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου είναι υπαρκτός, εφόσον εκδηλωθεί στο μέλλον κάποιο ισχυρό πλημμυρικό φαινόμενο στον Αλφειό ή/και στον Κλαδέο ποταμό. Στη δεύτερη περίπτωση, η διείσδυση των υδάτων στον χώρο θα συντελεστεί από την περιοχή της ανατολικής όχθης του ποταμού, περίπου κοντά στη θέση των Θερμών Κλαδέου, καθώς εκεί υπάρχει στένωση της κοίτης και η ανατολική όχθη έχει υψόμετρα αφενός σχετικώς χαμηλά και αφετέρου μικρότερα από τη δυτική όχθη.

Η Εφ.Α. Ηλείας, ως αρμόδια Υπηρεσία για την φροντίδα του Αρχαιολογικού Χώρου Ολυμπίας, έσκυψε πάνω από τον εν δυνάμει κίνδυνο και, προβαίνοντας στις απαραίτητες πρώτες ενέργειες, υπέβαλε για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), το Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, τη «Μελέτη για την εκτέλεση εργασιών προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας έναντι πλημμύρας από τον Κλαδέο ποταμό». Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της Εφορείας μας, Δρα Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό, και τον κο Ευάγγελο Βασιλόπουλο, Τοπογράφο ΤΕΙΑ, υπάλληλο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε έργο της Εφορείας μας, υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης της Εφορείας, Δρος Ερωφίλης-Ίριδος Κόλλια, Αρχαιολόγου.

Η εν λόγω μελέτη, βάσει (i) έρευνας της βιβλιογραφίας και σχετικών αναλύσεων, (ii) τοπογραφικής αποτύπωσης του τμήματος του ποταμού που είναι το εγγύτερο στον αρχαιολογικό χώρο, και (iii) υδραυλικών υπολογισμών μέσω αριθμητικών προσομοιώσεων με κατάλληλο λογισμικό, καταθέτει προτάσεις για την θωράκιση του αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας από πλημμύρα του ποταμού Κλαδέου, και πιο συγκεκριμένα προτείνει: (α) την περιοδική εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και ελέγχου της βλάστησης στην κοίτη πλημμυρών του Κλαδέου, (β) τη διαπλάτυνση (προς δυσμάς) της κύριας κοίτης του ποταμού, σε μήκος 118 m, (γ) την κατασκευή στεγανού πετάσματος έμπροσθεν της δυτικής περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου, σε μήκος περίπου 200 m, και (δ) την εκτέλεση εργασιών αντιδιαβρωτικής προστασίας πρανών ανατολικής όχθης, σε μήκος 35 m, πλησίον του μνημείου των Θερμών Κλαδέου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, δια των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεών του, και έπειτα από θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ενέκρινε τη Μελέτη στις αρχές του προηγούμενου μήνα. Στη συνέχεια, κατόπιν σχετικών διοικητικών πράξεων, γνωμοδότησαν θετικά για τη μελέτη η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας και το Δασαρχείο Πύργου.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης διαχείρισης των υδάτων του Κλαδέου η Εφ. Α. Ηλείας συνεχίζει την συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ηλείας στο ζήτημα των επεμβάσεων και του καθαρισμού του Κλαδέου ποταμού και όχι μόνο, για την θωράκιση του αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας έναντι πλημμύρας, με τη δέουσα προσοχή πάντα για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου αισθητικής υποβάθμισης ή βλάβης του.

Post Author: admin