Ψηφιακή Έκθεση της Ιστορίας των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων

Αφιερωμένη στην Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας και οργανικά ενταγμένη στο ομώνυμο Μουσείο της Ολυμπίας, η Ψηφιακή Έκθεση συνιστά ένα πρωτότυπο για τα ελληνικά δεδομένα εργαστήρι μάθησης, μια εγκατάσταση που μετατρέπει το σύνηθες περιβάλλον ενός αρχαιολογικού μουσείου σε χώρο στον οποίο διαλέγεται επιτυχώς το παλαιό με το νέο.

Για την επίτευξη των υψηλών στόχων (πληροφόρηση – μάθηση – ψυχαγωγία) της Ψηφιακής Έκθεσης και ευρύτερα του Μουσείου, παρήχθη ποικίλο ψηφιακό περιεχόμενο όπως κείμενα, εικόνες, σχέδια, χάρτες, βίντεο, τρισδιάστατες απεικονίσεις και αναπαραστάσεις, με θέματα από τους αρχαίους αθλητικούς και καλλιτεχνικούς αγώνες που διεξάγονταν στα μεγάλα πανελλήνια ιερά.

Το υλικό αυτό κατανέμεται σε δεκατέσσερα υπολογιστικά συστήματα, τα οποία αξιοποιούν ποικίλες τεχνολογίες και ως σύνολο απαρτίζουν την Ψηφιακή Έκθεση.

Η φυσική κατανομή των συστημάτων στον χώρο, ακολουθεί τη διαδρομή των επισκεπτών, καθώς κινούνται τόσο στην αρχαιολογική έκθεση του ισογείου όσο και στο ειδικά διαμορφωμένο υπόγειο.

Το κοινό λαμβάνει την επιστημονικά ελεγμένη και έγκυρη πληροφορία που παρέχουν τα συστήματα, μέσω πολυμεσικών και διαδραστικών εφαρμογών, επιλέγοντας μια από τις τέσσερις γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Η Ψηφιακή Έκθεση πρωτοπορεί χάρη στο πλούσιο και πολύτιμο απόθεμα πληροφορίας το οποίο διαχέεται στους επισκέπτες μέσω των ποικίλων και μοναδικών συστημάτων και του λογισμικού αιχμής που διαθέτει.

Το Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας χαρακτηρίζεται από υψηλή αισθητική την οποία δημιουργούν με ίσους όρους το αρχιτεκτονικό κέλυφος, το αρχαιολογικό υλικό, η μουσειολογική και μουσειογραφική προσέγγιση αλλά και τα ίδια τα συστήματα πληροφορικής.

Τα ψηφιακά συστήματα, έχουν αναχθεί σε εκθέματα, δεδομένου ότι ενσωματώθηκαν αρμονικά μέσα στο περικαλλές κτήριο, ενισχύοντας και αναδεικνύοντας τις αρετές του.

Οι επισκέπτες του Μουσείου γίνονται αποδέκτες μιας πολύ πετυχημένης και θεμιτής αντίθεσης: ένα από τα παλαιότερα μουσεία της Ελλάδας, μετά την ανακαίνισή του και την τεχνολογία αιχμής που διαθέτει, μετατρέπεται σε ένα από τα πλέον σύγχρονα της χώρας.

Από το Νοέμβριο του 2008, οπότε εγκαινιάστηκε η Ψηφιακή Έκθεση, οι εκατοντάδες επισκέπτες και ιδιαίτερα οι μαθητές που χρησιμοποίησαν τα συστήματά της, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη μοναδική εμπειρία και τις πολύτιμες γνώσεις που αποκόμισαν. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν την έκθεση ως άριστο εκπαιδευτικό εργαλείο.

 

Post Author: admin