Στα βήματα του Ικτίνου – Ξενάγηση και βιωματικό παιχνίδι στον Αρχαιολογικό χώρο του Επικούριου Απόλλωνα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει :

Εισαγωγή στον Ναό Επικούριου Απόλλωνα:

Πρώτος κύκλος αναστηλωτικών εργασιών έτους 2019 στον Ναό Επικουρίου Απόλλωνα

Α. Ιστορική-αρχαιολογική ξενάγηση στο μνημείο, σύνθεση εποπτικού υλικού από γκραβούρες 19ου-20ου αι., σχεδιαστικές αποτυπώσεις περιηγητών, φωτογραφικών αναπαραστάσεων και μακετών, παρουσίαση αναπαραστάσεων του θεού Απόλλωνα και των μορφών αυτού, τοπικοί μύθοι και σύμβολα. Επίσης θα παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους κατασκευής του ναού, την αρχιτεκτονική ανάλυση μνημείου, τους αρχαίους τρόπους δόμησης, το υλικό κατασκευής, τις αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες  του σηκού και της ζωφόρου, τα τυπολογικά χαρακτηριστικά, τις μορφές και τα διακοσμητικά θέματα. Επιπρόσθετα θα γίνεται αναφορά στην ιστορία απόσπασης, διαρπαγής των μελών από το μνημείο και τον περιβάλλοντα χώρο καθώς και τον κατακερματισμό τους σε μουσεία και συλλογές ανά τον κόσμο καθώς και τις προσπάθειες επιστροφής τους.

Β. Αφήγηση σχετικά με τα αρχαία & νέα επαγγέλματα που σχετίζονται με την κατασκευή / αναστήλωση του ναού.

Γ. Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό για σχολεία: «Το Μνημείο στο Σχολείο»: κατάθεση εποπτικού υλικού που θα περιλαμβάνει πληροφορίες για όλα τα παραπάνω.

Δ. Βιωματικά παιχνίδια κατά την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο:

Δ.1. Ανασύνθεση παζλ αρχικής μορφής μνημείου με βάση επιλεγμένα σχέδια της μελέτης του αρχαιολόγου Frederick A. Cooper (The Temple of Apollo Bassitas, Vol. IV, 1992-96),

Δ.2. Σύνθεση μελών «εν ξηρώ» με χρήση λίθινων αντιγράφων υπό κλίμακα, επίδειξη λειτουργίας συνδέσμων (αντίγραφο από πηλό) και αναπαράσταση διαδικασίας μολυβδοχόησης επί του αντιγράφου,

Δ.3. Ανασύνθεση τρισδιάστατου παζλ της ζωφόρου,

Δ.4. Χρωματισμός σχεδιαστικών αντιγράφων ζωφόρου  με αναγνώριση κατάλληλων αποχρώσεων βάσει πληροφοριακού υλικού για τη χρήση χρώματος στους αρχαίους ναούς,

Δ.5. Χρήση πηλού για την κατασκευή αντιγράφων κεράμωσης, ακροκεράμων και λοιπών στοιχείων του θριγκού,

Δ.6. Προαιρετική αποτύπωση εντυπώσεων από την επίσκεψη στον Ναό ή καταγραφή έμπνευσης από θεματικές όπως ο θεός Απόλλωνας, η μυθολογία της περιοχής, τα σύμβολα του θεού, τα τυπολογικά χαρακτηριστικά του μνημείου και το φυσικό περιβάλλον – με σχέδιο-ζωγραφική-κολάζ στο σχολείο ή επί τόπου στον αρχαιολογικό χώρο, με τη συμμετοχή συνοδού δασκάλου ή καθηγητή

Δ.7. Προσωρινή σύντομη επιτόπια έκθεση των παραπάνω ατομικών ή ομαδικών δημιουργημάτων των μαθητών στον περιβάλλοντα χώρο του ναού

Δ.8. Φωτογραφικές λήψεις από τους μαθητές με θέμα το μνημείο, με σκοπό το στήσιμο περιοδικής έκθεσης στο σχολείο, ή σε άλλα δημόσια κτίρια σε συνεργασία με την ΕΦΑΗΛ, τους αντίστοιχους Δήμους ή την Περιφέρεια.

 Ώρες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος 10:00-13:00, απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση

 ( Τηλ. 2626023406).

Post Author: admin