Μια μέρα στον Επικούριο Απόλλωνα. Αναστηλώνοντας το Μνημείο

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα περιηγούνται στο μνημείο και στα εργοταξιακά οικήματα και θα ενημερώνονται από τους αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, συντηρητές και λιθοξόους, οι οποίοι θα κατανέμονται στον χώρο παρουσιάζοντας ο καθένας ξεχωριστά τη δική του εξειδικευμένη εργασία. Ο συντονισμός της συμμετοχής τους θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι μαζί να δίνουν μια πλήρη περιγραφή του Ναού, των προσκτισμάτων του και παράλληλα της κατασκευής, συντήρησης και αναστήλωσης του συγκεκριμένου αρχαίου μνημείου. Θα δίνονται πληροφορίες σε έντυπη μορφή και προφορικά σχετικά με:

α. τις φθορές που έχουν προκληθεί μέσα στα 2.500 χρόνια ζωής του μνημείου – φθορές και αίτια της επέμβασης

β. τη μέθοδο των δομικών επεμβάσεων στο μνημείο, 

γ. τη συντήρηση των αρχιτεκτονικών μελών, 

δ. την τεκμηρίωση, ανάλυση και έρευνα που γίνεται σε όλα τα επίπεδα, 

ε. τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τη χρήση νέων τεχνολογιών και 

στ. τις αναστηλωτικές εργασίες & επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα εκείνη την στιγμή ή έχουν περατωθεί και τη σειρά τους. 

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί και ομάδες μαθητών θα παρακολουθούν από κοντά: 

  1. τον τρόπο με τον οποίο οι αρχιτέκτονες & συντηρητές μελετούν, καταγράφουν, αποτυπώνουν και τεκμηριώνουν την κατάσταση διατήρησης (αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, στοιχεία τεχνολογίας, φθορές) των λίθων, 
  2. τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την καταβίβαση αρχιτεκτονικών μελών που εκτελεί ο πολιτικός μηχανικός, 
  3. τις αρχαιολογικές εργασίες,  
  4. τις εργασίες κατεργασίας & μορφοποίησης συμπληρωμάτων και την πραγματοποίηση συγκολλήσεων λίθινων μελών από τους λιθοξόους, 
  5. τις αρχές, επεμβάσεις και τα υλικά της συντήρησης.

Μετά την ξενάγηση, η οποία όπως προαναφέρθηκε θα εστιάζει στην παρουσίαση της κατάστασης διατήρησης του μνημείου και τις εργασίες αναστήλωσης, από τα μέλη του εξειδικευμένου προσωπικού, θα ακολουθούν εκπαιδευτικά βιωματικά παιχνίδια κατά τα οποία οι μαθητές θα μπορούν, με τη βοήθεια των πληροφοριακών κειμένων και του προσωπικού: α. να αναγνωρίζουν τα αρχιτεκτονικά μέλη του μνημείου, β. να κατηγοριοποιούν τις φθορές που παρουσιάζουν οι λίθοι, γ. να οργανώνουν τη σειρά των αναστηλωτικών επεμβάσεων και τις εργασίες συντήρησης των λίθινων μελών & των μεταλλικών στοιχείων καθώς και αρχαιολογικών ευρημάτων, δ. να συμμετέχουν σε συζήτηση πάνω στις αρχές δεοντολογίας αναστήλωσης μνημείων.

Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ώρες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος 10:00-13:00, απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση.

 ( Τηλ. 2626023406).

Post Author: admin